Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Xin giúp chúng con, sống ở đời này, biết chuẩn bị và chọn lựa thật khôn ngoan như ý Chúa muốn: đó là sống kiên vững vào Chúa, để chúng con có thể được dự tiệc cưới đời đời khi Chúa đến thăm chúng con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 27/08/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (25,1-13)

1 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi!”7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!”9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn”.10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!”12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!”13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.

SUY NIỆM

Mười nàng trinh nữ được mời để tham dự vào việc đón rước chàng rể của cô dâu; trong số này, có năm cô khôn ngoan, còn năm cô thì khờ dại. Năm cô được coi là khôn ngoan vì đã chuẩn bị cả đèn và dầu dự phòng, còn năm cô khờ dại chỉ chuẩn bị có đèn mà không chuẩn bị dầu. Dụ ngôn này nhắc nhớ chúng ta đến dụ ngôn người thợ xây khôn ngoan và thợ xây dại khờ. Người thợ xây khôn ngoan thì xây nhà trên đá vững chắc, còn người thợ xây khờ khạo thì xây nhà trên cát (x. Mt 7,24-27).

Mấu chốt của dụ ngôn nằm ở chỗ: chàng rể đến muộn. Nếu chàng rể đến sớm, thì tất cả mười cô đều được vào dự tiệc cưới với chàng rể. Nhưng vì chàng rể đến muộn, hay nói cách khác, chàng rể đến bất kỳ lúc nào nên năm cô có chuẩn bị đèn và dầu dự phòng quả là những cô biết nhìn xa trông rộng, biết tính toán, biết nghĩ tới chàng rể. Họ thật là khôn ngoan, vì đèn của họ luôn còn cháy nhờ có dầu.

Hình ảnh chàng rể trong dụ ngôn này chính là Chúa Giêsu, Người đến bất kỳ lúc nào trong đời sống chúng ta. Cách cụ thể, Người gọi chúng ta bất cứ lúc nào. Như vậy, để được dự tiệc cưới (tiệc cưới Con Chiên) với Chúa, chúng ta cần hành động khôn ngoan như năm cô đã chuẩn bị cả đèn lẫn dầu. Dầu ở đây có nghĩa là đức tin của chúng ta vào Chúa. Dầu cũng được xem như là lòng đạo đức của chúng ta, các việc làm tốt, mối tương quan tốt của ta với tha nhân và với Thiên Chúa. Dầu chính là sự tử tế và đời sống lành mạnh, đầy niềm tin tưởng của ta vào Chúa và anh chị em.

Thánh Monica, mẹ của thánh Augustinô mà chúng ta mừng lễ hôm nay, là một người luôn biết chuẩn bị cả đèn lẫn dầu. Ngài đã không ngừng tin tưởng và cầu nguyện cho người con của mình là thánh Augustinô được ơn trở lại. Ngài đã được đền đáp với sự chuẩn bị khôn ngoan đó: con ngài, thánh Augustinô đã ăn năn trở lại, trở thành vị thánh vĩ đại của Chúa trong lòng thế giới.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con, sống ở đời này, biết chuẩn bị và chọn lựa thật khôn ngoan như ý Chúa muốn: đó là sống kiên vững vào Chúa, để chúng con có thể được dự tiệc cưới đời đời khi Chúa đến thăm chúng con. Amen.