Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên (Lc 5:33-39) - GKGĐ GP Phú Cường

Có lẽ, trong một thế giới phẳng, mở ra và hoà nhập với đa sắc tộc, đa tín ngưỡng tôn giáo, thì những câu nói kiểu như: “Đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành” đã trở nên phổ biến, dễ chấp nhận và dần được sử dụng như là một lối nói trong ngoại giao, mang đến sự hoà nhập.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (5,33-39)

33 Hôm ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Đức Giê-su rằng: "Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!”. 34 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? 35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay”. 36 Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. 37 Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. 38 Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. 39 Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: "Rượu cũ ngon hơn”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Có lẽ, trong một thế giới phẳng, mở ra và hoà nhập với đa sắc tộc, đa tín ngưỡng tôn giáo, thì những câu nói kiểu như: “Đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành” đã trở nên phổ biến, dễ chấp nhận và dần được sử dụng như là một lối nói trong ngoại giao, mang đến sự hoà nhập.

Tuy nhiên, xét trên bình diện đức tin và giáo lý Công giáo, câu nói ấy đang trở nên một xu thế nguy hại cho đức tin và đưa đến những hiểu lầm căn bản vào ơn cứu độ duy nhất nơi Chúa Giêsu Kitô. Thật vậy, là người tín hữu Công giáo, khi đối diện với quan điểm đó, đôi khi chúng ta cảm thấy có điều gì đó chưa ổn, chưa đúng, làm chúng ta hoang mang, nghi ngờ. Tuy nhiên, chúng ta lại không biết cách giải thích thế nào cho người khác hiểu về đức tin và giáo lý của chúng ta.

Là người tin vào Chúa, đặt trọn tình yêu và theo Chúa, chúng ta hiểu rằng: Đức tin Công giáo không chỉ đơn giản chỉ là để ăn ngay ở lành, nhưng quan trọng hơn và sâu xa hơn là tin vào một Con Người, tin vào Đức Giêsu Nazareth. Người là Đấng Cứu Độ duy nhất. Và như thế, tin là bước vào một tương quan, trở nên giống Chúa hơn, không chỉ là ăn ngay ở lành, nhưng vượt xa hơn: trở nên con của Chúa. Và vì là con của Chúa, cho nên sẽ thánh thiện và tốt lành hơn.

Bởi đâu chúng ta xác tín mạnh mẽ như thế? Bởi vì Kinh thánh Tân ước không ngừng khẳng định Ðức Kitô là Ðấng Cứu Độ cho tất cả nhân loại. Giáo hội sơ khai tin vững rằng Ðức Kitô cứu rỗi mọi người, bất cứ thuộc chủng tộc, văn hóa, tôn giáo hay thời đại nào. Người ban cho họ ơn cứu độ sung mãn, và chẳng ai khác có thể làm được như vậy. Duy chỉ mình Người có quyền tha tội, ban ơn công chính hóa, biến con người thành nghĩa tử của Thiên Chúa.

Kinh thánh ghi rất rõ: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12).Thánh Phaolô cũng nói rõ Ðức Kitô đã chết vì, thay mặt, và cho mọi người (x. 2Cr 5,14-15), với kết quả là nơi Người, Thiên Chúa đã hòa giải thế giới với Ngài (x. 2Cr 5,19). Trong thư gửi Timôthê thì điều đó được xác quyết: “Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Ðức Kitô Giêsu, Ðấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người” (1Tm 2,5-6).

Cũng vậy, tính cách phổ quát của ơn cứu độ nơi Chúa Kitô được cả Thánh Kinh Tân ước nhắc đến. Thánh Phaolô đã công nhận Chúa Kitô phục sinh là Chúa. Ngài viết: “mặc dầu người ta cho là có những thần ở trên trời hay dưới đất - quả thực, thần cũng lắm mà chúa cũng nhiều - nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành vạn vật và là cùng đích của chúng ta; và cũng chỉ có một Chúa là Đức Giêsu Kitô, nhờ Người mà vạn vật được tạo thành, và nhờ Người mà chúng ta được hiện hữu” (1Cr 8,5-6).

Bởi thế, không ai có thể được hiệp thông với Thiên Chúa mà không qua Chúa Kitô, nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vai trò trung gian duy nhất phổ quát của Chúa Kitô, không hề làm ngăn cản hành trình tiến đến với Thiên Chúa, là đường lối chính Thiên Chúa thiết lập, một sự kiện Chúa Kitô đã thừa biết. Mặc dù cũng có những hình thức dự phần vào việc làm trung gian khác thể loại và khác cấp độ, chúng chỉ có ý nghĩa và giá trị là do vai trò trung gian riêng của Chúa Kitô mà thôi, và không được nghĩ rằng chúng song song với hay bổ khuyết cho vai trò trung gian của Người. 

Như thế, Giáo hội luôn tin mà dạy rằng Thiên Chúa đã thiết lập Chúa Kitô như vị trung gian duy nhất, và chính Giáo hội cũng được thiết lập như một bí tích cứu độ phổ quát. Tuy nhiên, tính cách phổ quát của ơn cứu độ có nghĩa là ơn cứu độ không phải chỉ được ban cho những ai tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô và đã gia nhập Giáo hội. Vì được ban cho tất cả mọi người, ơn cứu độ phải thuận lợi một cách cụ thể đối với mọi người.

Vì thực tế cho thấy, hôm nay đây, cũng như trong quá khứ, nhiều người không có cơ hội biết đến hay chấp nhận mặc khải Phúc âm hoặc gia nhập Giáo hội. Những điều kiện về xã hội và văn hóa họ sống không cho phép họ thực hiện được điều này, và họ thường được dưỡng dục theo các truyền thống tôn giáo khác. Đối với những người như vậy, mặc dù họ có liên hệ một cách mầu nhiệm nào đó với Giáo hội, ơn cứu độ nơi Chúa Kitô bởi ân sủng cũng không làm cho họ chính thức trở thành phần tử của Giáo hội, song chỉ soi sáng cho họ bằng một đường lối hợp với tình trạng tinh thần và thể chất của họ mà thôi. Ân sủng này là do Chúa Kitô ban cho; ân sủng ấy là hoa trái của việc Người hiến tế và được Thánh Linh thông ban cho. Ân sủng ấy giúp cho mỗi người đạt đến ơn cứu độ bằng việc tự do cộng tác của họ.

Lạy Chúa Giêsu, lời của Chúa nói với người thiếu phụ Samari năm xưa vẫn như còn vang vọng đâu đây, nhất là trong thời kỳ của ngàn năm thứ III này: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem […] Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Ngài như thế. Thiên Chúa là Thần khí và những ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong Thần khí và sự thật” (Ga 4,21-24). 

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn vững tin vào Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất, và xin ban Thánh Thần để chúng con có thể thờ phượng Chúa Cha trong Thần khí và sự thật. Amen.