Clock-Time

Suy niệm Thứ Sáu tuần XXIII Thường niên C

Tin mừng Lc 6: 39 - 42: Mở đầu đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn với một câu hỏi tu từ “Mù mà lại dắt mù được sao?”. Đây là câu hỏi nhưng cũng là câu trả lời...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY


THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

ngày sabát


Tin mừng Lc 6: 39 - 42
 
 
Trong cuộc sống chúng ta, để mỗi người có thể lớn lên thành người, để cái “người” trong mỗi chúng ta được mỗi ngày nên hoàn thiện thì rất cần đến sự chỉ dạy của người khác. Tiến trình làm người ấy kéo dài cả một đời.

Mở đầu đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn với một câu hỏi tu từ “Mù mà lại dắt mù được sao?”. Đây là câu hỏi nhưng cũng là câu trả lời. Mù không thể dắt mù được! Chúa Giêsu dùng sự mù lòa về thể lý như một dụ ngôn để muốn nói về sự mù lòa trong tâm trí. Đây có thể được xem như là lời cảnh cáo cả hai chiều. Khi học, chúng ta hãy chọn những người thầy tốt nhất về tri thức và đạo đức để được chỉ giáo, được uốn nắn; vì chỉ với những người thầy tốt mới có thể chỉ dẫn chúng ta đến với tầm mức cao xa như người xưa có câu: “không thầy đố mày làm nên”.

Còn khi trong vai trò là người giảng dạy, cụ thể là người cha, người mẹ, người thầy, người đàn anh… đừng bao giờ quên rằng chúng ta đang mang một trọng trác nặng nề là đào tạo cả một thế hệ, lối sống của một dòng tộc, nét văn hóa của một xã hội, một tương lai của một đất nước, vận mệnh của một dân tộc, ý thức hệ của cả nhân loại. “Lương sư, hưng quốc”, do vậy, không bao giờ được chểnh mảng trong việc truy tầm tri thức chính thống cũng như luôn biết cảnh tỉnh mình, nhờ đó có thể truyền thụ lại cho những người con, người cháu, người trò, người đàn em của mình… không những về tri thức mà còn về một lương tâm được kiện toàn mỗi ngày.

Vâng, là môn đệ Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được mời gọi hãy học như Thầy Chí Thánh để mỗi ngày nên giống Thầy, như lời Người mời gọi: “Hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Chỉ khi biết khiêm tốn nhận ra sự mù loà của mình, chúng ta mới có thể để cho Chúa khai sáng, nhờ Lời Chúa dẫn lối, chúng ta mới tiến bước trên đường nên thánh mỗi ngày. Chỉ khi khiêm tốn, chúng ta mới chấp nhận gọt giũa chính mình mỗi ngày, để biết bao dung với anh chị em, và để sống thánh hơn ngày hôm qua.

Lạy Chúa Giêsu, như lời thánh Âu-tinh: “xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”, con cũng xin Chúa cho con biết mỗi ngày hướng nhìn lên Chúa để biết gọt giũa chính con người của mình cùng những tính hư nết xấu để có thể nên giống Chúa hơn. Nhờ đó, tất cả những ai đến gần con đều nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi con. Amen.Thầy Anphongso Quang Hiển