Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 8: 1- 3:  Sống đạo không chỉ là việc mỗi ngày chúng ta đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, nhưng còn là việc chia sẻ của cải vật chất cho nhau. Đây là điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta qua trang Tin Mừng hôm nay.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN A


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8: 1-3)

1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ,3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.


SUY NIỆM

 

“Cùng đi với Đức Giêsu, có nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ… họ đã lấy của cải mình mà giúp Người”. Sống đạo không chỉ là việc mỗi ngày chúng ta đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, nhưng còn là việc chia sẻ của cải vật chất cho nhau. Đây là điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta qua trang Tin Mừng hôm nay.

Quả thế, trong suốt hành trình loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn được sự đồng hành tiếp đón của biết bao tấm lòng hảo tâm, sẵn sàng tiếp rước và trợ giúp Người về tinh thần lẫn vật chất. Đó là các bà “Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám; bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê; bà Susanna và nhiều bà khác”. Ngoài ra còn có gia đình Bêtania của chị em bà Mátta. Những người này có một vị thế rất đáng trân trọng và được Chúa quí mến.

Ngày nay cũng thế, Giáo Hội không ngừng khuyến kích và ghi nhận tấm lòng quảng đại luôn sẵn sàng đóng góp của cải vật chất để nuôi dưỡng các nhà truyền giáo, các ơn gọi linh mục, tu sĩ. Nhờ những người quãng đại này, biết bao công trình nhà Chúa được xây dựng, bao người trẻ được huấn luyện trở nên những nhà truyền giáo, những linh mục, tu sĩ hăng say trong sứ vụ loan truyền Nước Chúa.

Sự đóng góp và trợ giúp như thế của những tấm lòng quãng đại được Giáo Hội trân trọng ghi nhận, và thúc đẩy mọi Kitô hữu xem như một bổn phận cần ghi nhận và thực hành như là một điều răn mới của Hội Thánh (x. GLGHCG số 2043).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết quảng đại sẵn sàng chia sẻ của cải vật chất để giúp Giáo Hội chu toàn sứ vụ mà Chúa đã ủy thác là “làm cho muôn dân nên môn đệ Chúa”. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường