Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 8: 1- 3: Chỉ với ba câu ngắn ngủi, nhưng thánh sử Lu-ca đã cho thấy những nét đặc trưng trong Tin Mừng của ngài và mặc khải cho chúng ta sự thật về Thiên Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN C

LỄ THÁNH ANRÊ KIM TÊGÔN, PHAO-LÔ CHONG HASANG
VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8: 1-3)

1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ,3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.


SUY NIỆM

 

Chỉ với ba câu ngắn ngủi, nhưng thánh sử Lu-ca đã cho thấy những nét đặc trưng trong Tin Mừng của ngài và mặc khải cho chúng ta sự thật về Thiên Chúa.

“Đức Giê-su rảo quanh các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa” (Lc 8, 1a). Đây là sứ mạng chính yếu của Chúa Giê-su: loan báo Nước Thiên Chúa. Để thực hiện điều đó, Người đã không ngần ngại “rảo quanh các thành phố”. Đôi chân của Nguời là đôi chân không biết mệt mỏi, vì trái tim của Người là trái tim không ngừng đập những nhịp điệu yêu thương. Trái tim thôi thúc, đôi chân hối hả để sứ điệp của Thiên Chúa được vang lên đến “tận cùng trái đất”.

“Cùng đi với Người, có nhóm mười hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỉ và chữa bệnh” (Lc 8, 1b-2a). Nhóm 12 luôn ở bên cạnh Chúa. Những người phụ nữ cũng được chia sẻ sứ mạng với Chúa dù thời đó người ta coi khinh phụ nữ và không cho họ tham gia vào những công tác xã hội. Những phụ nữ này là những người “đã được Chúa Giê-su trừ quỉ”. Theo quan niệm của người Do Thái, bị quỉ nhập nghĩa là bị tội lỗi đè bẹp; nhưng bây giờ họ đã được Chúa Giê-su chữa khỏi và thu phục. Họ không còn “đầu quân” cho ma quỉ, nhưng đã “bước” theo Chúa Giê-su. Họ không còn đi theo thế lực của bóng tối, nhưng đã về phía ánh sáng.

“Các bà này đã lấy của cải mà giúp đỡ Chúa Giê-su và các môn đệ” (Lc 8, 3b). Đây là điều kiện mà Chúa Giê-su đòi hỏi những ai muốn làm môn đệ của Người: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 33).

Như vậy, thánh sử Lu-ca cho chúng ta thấy Đức Ki-tô trong Tin Mừng của ngài là một Đức Ki-tô luôn quan tâm, đem đến ơn cứu độ cho mọi người; một Đức Ki-tô không loại trừ một ai, kể cả những hạng người bị người ta khinh khi và hạng người tội lỗi; một Đức Ki-tô đòi hỏi người môn đệ của Người phải triệt để từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Nguời.

Chúng ta cũng phải biết hy sinh những gì mình có để cộng tác vào công việc truyền giáo của Giáo Hội, nhất là công việc bác ái từ thiện, để đem tình yêu thương đến cho những người bất hạnh trong xã hội.

Lạy Chúa Giê-su, ngày nay còn biết bao nhiêu người chưa được đón nhận Chúa. Thế giới này còn nhiều nơi cần đến bước chân của Chúa. Giáo Hội và mỗi người chúng con có bổn phận tiếp nối con đường Chúa đi để đem ánh sáng cho cuộc đời. Xin cho chúng con biết tích cực, dùng tất cả các khả năng và ân lộc Chúa ban để đóng góp vào công cuộc loan báo Tin Mừng. Ðể tất cả mọi anh chị em chúng con được nhận biết Chúa và cùng xum họp với nhau trong tình yêu thương của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường