Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 8: 1- 3: Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang kêu mời chúng ta không ngừng bước theo Chúa trong việc loan báo Tin Mừng và ơn cứu độ đến cho mọi người...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY


THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

NGÀY 16 - 09 - 2016

ngày sabát


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8: 1-3)

1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ,3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.


SUY NIỆM

Trong thời đại chúng ta ngày hôm nay, nhiều nước trên thế giới, các nhà lãnh đạo cấp cao là nữ giới; trong các lĩnh vực khác, nữ giới cũng có tiếng nói và giữ những vị trí quan trọng, điều đó cho thấy quyền người phụ nữ được tôn trọng và bảo vệ. Thế nhưng điều này không thể có trên đất nước Do Thái vào thời của Chúa Giêsu; một thế giới nặng óc phân biệt giới tính, người phụ nữ chỉ là con số không đối với nam giới. Cho nên, một điểm rất đặc biệt được thuật lại trong đoạn Tin Mừng này đó là sự kiện các người phụ nữ đi theo Chúa Giêsu. Rất có thể họ là những người đã từng được Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật và trừ khỏi tà thần. Khi nhận biết, tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu, những người phụ nữ này đã dùng của cải mình có mà giúp Chúa; đồng thời, họ sẵn sàng bước theo Người trong công cuộc truyền giáo. Đây có thể coi là cuộc cách mạng mang tính đột phá.

Với lòng thương xót, Chúa Giêsu không phân biệt kì thị giữa nam nữ, Chúa cũng không chê bỏ bất cứ ai, dù họ thuộc thành phần nào trong xã hội. Mọi người được Chúa dựng nên giống hình ảnh Chúa, nên tất cả mọi người phải được quí trọng và yêu mến. Chúa Giêsu muốn kêu gọi tất cả mọi người cộng tác với Chúa trong sứ vụ của Người.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang kêu mời chúng ta không ngừng bước theo Chúa trong việc loan báo Tin Mừng và ơn cứu độ đến cho mọi người. Để trở nên chứng tá cho Chúa, Chúa muốn chúng ta cảm nghiệm sâu xa về Chúa, nhận biết thánh ý Chúa và trung thành thi hành. Bước theo Chúa là biết tận dụng những khả năng và hoàn cảnh Chúa ban để phục vụ Chúa và anh chị em mình, mang bình an và tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Rất ước mong, từng người chúng ta luôn là khí cụ trong tay của Chúa để mỗi người không ngừng loan báo tin vui nước trời ngay trong môi trường mình sống, nhờ đó cứu độ của Chúa có thể đến được với mọi người. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường