Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 18-22: Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa".

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9: 18-22)

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai? "19 Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại."20 Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa."21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."

SUY NIỆM

 

Trong các trò chơi hay các kỳ thi hiện nay, người ta thường đặt những câu hỏi về một nhân vật nổi danh nào đó để các thí sinh trả lời chính xác về nhân vật này.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã áp dụng phương cách này cho những người đang theo Người và cho các tông đồ. Tuy nhiên, nhân vật mà Chúa đưa ra không ai khác đó chính là Người. Câu hỏi về chính nhân vật đang sống, đang rao giảng và đang ở cạnh mọi người tưởng chừng như rất dễ dàng, nhưng phần lớn người ta lại hiểu sai, chỉ duy nhất Phêrô có câu trả lời đúng.

Câu hỏi đặt ra tại sao người ta không hiểu và không biết xác thực về Chúa Giêsu, một người đang ở giữa họ? Nguyên do chính yếu là họ tìm một Thiên Chúa của lịch sử, một Thiên Chúa giúp họ giải quyết những chuyện trần thế, những chuyện con người trần gian, chứ họ không tìm ra một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa cứu cánh đem bình an và ơn cứu độ cho con người.

Trong thế giới ngày nay cũng vậy, người ta dễ dàng dẫn dắt Thiên Chúa đi giải quyết những chuyện của xã hội, của con người. Bởi đó, một số Kitô hữu ngày nay đòi hỏi Giáo Hội phải thay đổi những giá trị truyền thống, tín lý, luân lý và đạo đức. Vì thế, người ta đòi hỏi Giáo Hội cho phá thai, li dị, hôn nhân đồng tính và ngay cả việc cho phụ nữ làm linh mục, những người có gia đình được chịu chức linh mục. Chúng ta biết rằng giá trị vững chắc để xây dựng một đời sống thánh thiện, một gia đình hạnh phúc và một đời sống bình an, đó chính là con đường của Tin Mừng mà chính Đức Kitô đã đi qua. Chỉ có con đường này mới giúp chúng ta đạt đến đích điểm và trả lời chính xác câu hỏi mà Chúa Giêsu tiếp tục đặt ra cho từng người chúng ta: “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”.
 

GKGĐ Giáo phận Phú Cường