Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên (Lc 9:18-22) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hoạ lại dung mạo đích thực của Chúa Giêsu trong cuộc sống mỗi người. Khi Phêrô đại diện các môn đệ tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, ngài cũng chỉ hiểu chữ Kitô ấy theo quan niệm thông thường của người Do Thái đương thời.

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,18-22)

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?”. 19 Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”. 20 Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa”. 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. 22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hoạ lại dung mạo đích thực của Chúa Giêsu trong cuộc sống mỗi người. Khi Phêrô đại diện các môn đệ tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, ngài cũng chỉ hiểu chữ Kitô ấy theo quan niệm thông thường của người Do Thái đương thời. Trong sự chờ đợi của người Do Thái thời Chúa Giêsu, Đấng Kitô là vị cứu tinh của dân tộc được Thiên Chúa sai đến để tái lập nước Israel, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của ngoại bang và mang lại độc lập phồn vinh cho xứ sở.

Chính vì quan niệm sai lầm ấy, mà liền ngay sau khi Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Chúa Giêsu loan báo cuộc tử nạn của Người - Người quả là Đấng Kitô, nhưng là một Đấng Kitô chỉ thực hiện công cuộc giải phóng bằng con đường khiêm hạ và phục vụ. Các môn đệ chỉ nhận ra dung mạo của Chúa Giêsu sau khi Người sống lại. Trong ánh sáng phục sinh, các môn đệ hiểu rằng Chúa Giêsu đã thực thi sứ mạng cứu rỗi qua thập giá. Các môn đệ cũng hiểu rằng tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô có nghĩa là đi theo con đường thập giá của Người.

“Phần các con, các con bảo thầy là ai?”. Câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ cách đây hai ngàn năm, giờ đây cũng được đặt ra cho từng Kitô hữu. Dĩ nhiên, câu trả lời của chúng ta không chỉ là lời tuyên xưng trên môi miệng mà thiết yếu là cả cuộc sống, qua đó chúng ta tỏ bày dung mạo đích thực của Chúa Giêsu cho những người xung quanh. Nếu danh hiệu Kitô gắn liền với thập giá, thì cuộc sống của người Kitô hữu cũng phải là cuộc sống của thập giá. Sau khi ra lệnh đánh đòn Chúa Giêsu, tổng trấn Philatô đã đưa Người ra trước đám đông và tuyên bố: “Này là Người!”.

Ngày nay, qua cuộc sống đi theo con đường khiêm hạ, hy sinh, từ bỏ, thập giá, các Kitô hữu cũng có thể giới thiệu với mọi người: “Này là Người”, là Đấng Kitô của loài người.

Lạy Chúa, xin cho thập giá của Chúa luôn là lẽ khôn ngoan và sức mạnh của các Kitô hữu chúng con. Amen.