Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 13-16: Sau một cơn trọng bệnh thập tử nhất sinh, Phanxicô đã nhận ra sự trống rỗng của cuộc đời, và nhận ra giá trị vĩnh cửu nơi Tin Mừng. Ngài sống xát với Tin Mừng khó nghèo theo gương Chúa Giêsu.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C


THÁNH PHANXICÔ ASSISI


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10: 13-16)

13 "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!16"Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."

SUY NIỆM

 

Thánh Phanxicô Assisi - chứng nhân rao giảng Tin Mừng bằng con đường nghèo khó.

Sau một cơn trọng bệnh thập tử nhất sinh, Phanxicô đã nhận ra sự trống rỗng của cuộc đời, và nhận ra giá trị vĩnh cửu nơi Tin Mừng. Ngài sống xát với Tin Mừng khó nghèo theo gương Chúa Giêsu. Ngài từ bỏ mọi của cải, do người cha quý tộc để lại cho ngài. Ngài sống gần gũi với hết mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật. Có một lần ngài gặp một người bị bệnh phong cùi, lổ mũi hụp xuống, môi miệng lỡ loét, mặt mầy thân mình đầy máu mủ. Lúc đầu, ngài cảm thấy sợ và bỏ đi, sau đó định tâm lại, ngài đã trở lại ôm chầm lấy người cùi đó. Ngài cảm nhận được tình Chúa yêu thương con người lớn là dường nào. Con người chẳng đáng là gì mà Thiên Chúa - Đấng toàn năng - lại chịu chết vì con người.

Một lần kia, Phanxicô đang cầu nguyện thì Chúa Giêsu hiện ra và nói với Phanxicô rằng: "Phanxicô! Nếu con muốn biết ý định của Thầy thì con phải khinh miệt và ghét bỏ mọi sự mà thân xác con yêu quý, khao khát. Và khi con bắt đầu thi hành điều này, tất cả những gì đối với con trước đây dường như ngọt ngào, đáng yêu thì sẽ trở nên quá quắt và cay đắng, nhưng tất cả những gì mà trước đây con thường hay tránh né sẽ trở nên thật ngọt ngào và cực kỳ vui sướng”. Thi hành lời đó, Phanxicô đã trở nên nghèo thật sự, ngủ bên vệ đường, hay trong một ngôi nhà nguyện bỏ hoang, và đi xin ăn. Nhưng nơi ngài toát ra một vẽ thư thái bình an lạ thường, như là một con người được kết hiệp với Chúa một cách thâm sâu. Và lời ngài giảng dạy rất cuốn hút người nghe, vì ngài thực sự có Chúa trong lòng mình.

Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã chúc tụng Chúa Cha vì đã cho những kẻ bé mọn, khó nghèo nhận biết ý Chúa và Tin Mừng cứu độ của Chúa. 

Lạy Chúa, qua gương sống khó nghèo của thánh Phanxicô Assisi, xin cho chúng con có được tinh thần nghèo khó, nhờ đó chúng con có thể nhận ra ý Chúa và ơn cứu độ của Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo phận Phú Cường