Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 13-16: Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN C

LỄ THÁNH GIÊRÔNIMÔ, LINH MỤC TIẾN SĨ HỘI THÁNH - LỄ NHỚ


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10: 13-16)

13 "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!16"Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."

SUY NIỆM

Khôrazin, Bethsaiđa và Capharnaum, là những thành  ở ven biển hồ Galilê, đều tương đối giàu có và trình độ văn hóa kháo hơn những thành khác.

Nhưng sự giàu có và kiến thức của họ đã khiến họ kiêu căng tự mãn nên họ không thèm đón nhận Tin Mừng. Bao nhiêu lời rao giảng và phép lạ Chúa Giêsu đã làm ở những nơi đó  hầu như hoàn toàn vô ích. Bởi thế, lẽ ra họ được hạnh phúc, nhưng Chúa Giêsu bảo “khốn cho họ”.

Những kẻ bị chúc dữ trong đoạn Tin Mừng này là những người sống ở các thành phố. Nếp sống văn minh thành phố dễ đẩy người ta xa Chúa: do cám dỗ của vật chất, do tâm hồn quá ồn ào, do ý nghĩ mình thông giỏi…

Dù muốn dù không càng ngày chúng ta càng dấn sâu vào văn minh thành phố. Xin Chúa giúp chúng ta làm thế nào để vẫn giữ được tâm hồn siêu thoát: hướng về siêu nhiên hơn tự nhiên, hướng nội tâm hơn hướng ngoại, trọng tình yêu hơn hưởng thụ, xử dụng tiện nghi vật chất trong tình thần làm chủ hơn là tinh thần nô lệ…

“Ai nghe các con là nghe Thầy, và ai khinh dễ các con là khinh dễ Thầy. Mà ai khinh dễ Thầy là khinh dễ Đấng đã sai Thầy”: Chúa Giêsu đang nói về những sứ giả của Ngài, đem lời Ngài đi rao giảng. Nghe họ tức là nghe Chúa, từ chối họ tức là từ chối Chúa.

Dù tôi là Kitô hữu, là tu sĩ, linh mục, Chúa vẫn còn gởi các sứ giả của Ngài đến với tôi, để khuyên bảo, nhắc nhở tôi. Những người đó có thể là một người bạn của tôi, cấp trên của tôi hoặc cấp dưới của tôi nữa. Nghe họ là nghe Chúa, không nghe họ là không nghe Chúa!

Lời Chúa hôm nay chỉ cho tôi một thái độ sống, đó là sống cho Đức Kitô, sống vì Đức Kitô. Tôi phải sống như thể tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Giêsu sống trong tôi, để bất cứ ai nghe tôi là nghe Chúa, và ai khước từ  tôi là khước từ  Ngài.

Thật là một vinh dự đáng tự hào, một trách nhiệm lớn lao. Ta hãy tự hỏi, trong thực tế tôi đã nghe Lời Chúa để có thể nói lời Ngài chưa? Tôi dám chịu khước từ vì Ngài không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa trong thế giới hôm nay để chúng con nhận ra và sống Lời Chúa  trong những giây phút hiện tại. Amen.
GKGĐ Giáo phận Phú Cường