Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Trong Tin mừng hôm nay một phép lạ Chúa Giêsu thực hiện để giải thoát con người khỏi kẻ thù là ma quỷ. Trước một phép lạ cả thể như vậy thì nhiều người đã ngạc nhiên, vui mừng phấn khởi, nhưng cũng không ít người có thái độ phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa trên ma quỷ...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 08/10/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,15-26)

15 Khi ấy, (lúc Đức Giê-su trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”.16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.24 "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi”.25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi.26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước”.

SUY NIỆM

Ngày nay, trên phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thường nghe nói đến hai chữ: kẻ thù ở mọi lãnh vực của đời sống. Kẻ thù số một của nước Mỹ là trùm khủng bố Osama Bin Laden; kẻ thù của sự phát triển là lạc hậu; kẻ thù của sự thiện là sự ác… Đôi khi chúng ta cũng không phân biệt đâu là kẻ thù của chính mình để mà đối phó, và có một thái độ đúng đắn cần thiết.

Trong Tin mừng hôm nay một phép lạ Chúa Giêsu thực hiện để giải thoát con người khỏi kẻ thù là ma quỷ. Trước một phép lạ cả thể như vậy thì nhiều người đã ngạc nhiên, vui mừng phấn khởi, nhưng cũng không ít người có thái độ phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa trên ma quỷ; hơn thế nữa họ còn cho rằng Chúa Giêsu đã dựa vào chính quyền năng của quỷ vương Bendêbun để thực hiện việc trừ quỷ của mình.

Để trả lời, Chúa Giêsu đã mạnh mẽ kêu gọi đến lương tri và lý trí lành mạnh của những người hiện diện nơi đó là hãy khách quan và hãy có thái độ trung thực hơn. Con người cần mở rộng lòng để đón nhận Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu cho chúng ta biết: mọi hành động của Người là nhờ vào sức mạnh của Thiên Chúa, chứ không phải dựa vào bất cứ một thế lực nào, kể cả thế lực của ma quỷ. Vì chưng, theo Người: “Nước nào tự chia rẽ thì nước đó sẽ sụp đổ”. Để làm nền tảng cho lời thuyết phục của mình, Chúa Giêsu còn nói thêm: “Ai sẽ là người chiến thắng và chiếm lâu đài, nếu không phải là kẻ mạnh hơn?”.

Việc Chúa Giêsu trừ quỷ, có thể làm cho chúng ta liên tưởng đến cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác. Chúa Giêsu là cội nguồn và căn nguyên của sự thiện giao đấu với thủ lãnh của sự ác là ma quỷ. Và con người chúng ta do bị ảnh hưởng của tội nguyên tổ đã bị lệ thuộc vào thần dự và luôn luôn bị những thế lực của hận thù, ghen ghét, ích kỷ lôi kéo. Nhưng dù thế lực đó có ghê gớm đến đâu, có mạnh mẽ đến mức nào thì chúng ta cũng không được buông xuôi, thất vọng, vì chính Chúa Giêsu, qua cái chết của Người, Người đã chiến thắng thế gian, chiến thắng quyền lực của bóng tối và sự chết. Người mở đường, là động lực để chúng ta chiến đấu và chiến thắng. Người đã yêu thương nhắn nhủ chúng ta rằng: “Đừng sợ, hỡi đoàn chiên bé nhỏ, Thầy đã chiến thắng thế gian”. Và mọi sự đều có thể cho chúng ta nếu chúng ta có lòng tin vào Người. Điều quan trọng đối với chúng ta là quyết tâm đứng về phía sự thiện, về phía Thiên Chúa và dám can đảm làm chứng cho Thiên Chúa cũng như sự thật về Ngài.

Người Kitô hữu được kêu gọi để chiến thắng sự dữ, sự ác đang hoành hành trên trần gian; và chúng ta cũng chẳng có con đường nào khác là cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa, tin tưởng vào Lời của Ngài, thực hiện Lời Ngài trong cuộc sống; bởi đó là sức mạnh cần thiết để chúng ta chiến đấu, chiến thắng và chiếm được Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin làm cho cuộc đời mỗi người chúng con thấm nhiễm Lời Chúa, để chúng con luôn có sức mạnh chiến đấu với quyền lực của bóng tối, để chúng con có động lực vươn lên trong cuộc sống này với một lòng quả cảm, tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa. Amen.