Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 1-9 “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

 LỄ THÁNH LUCA, THÁNH SỬ


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10: 1-9)

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!”6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”.

 
Suy niệm

Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, thánh Luca tường thuật cho chúng ta việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng Nước Trời. “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”. Lệnh truyền này của Chúa Giêsu thật khó chấp nhận được. Thật vậy, sự thường mỗi khi thực hiện một kế hoạch nào đó, chúng ta thường tiên liệu xem trong quá trình thực hiện kế hoạch đó chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn và nguy hiểm nào. Rồi chuẩn bị thật cẩn thận những gì cần thiết để vượt qua khó khăn và nguy hiểm đó.

Thế nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy: khi trao sứ vụ cho các môn đệ, một đàng Chúa Giêsu cho biết việc rao giảng là một việc hết sức khó khăn và nguy hiểm (Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói). Đàng khác, Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ không được mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Thực hiện một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm mà lại không được mang những vật dụng cần thiết để phòng thân thì quả thật khó khăn càng khó khăn, nguy hiểm càng nguy hiểm. Như vậy làm sao chúng ta có thể chấp nhận lệnh truyền của Chúa Giêsu được.

Khi trao sứ vụ cho các môn đệ: “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”. Không phải Chúa Giêsu muốn các môn đệ gặp những khó khăn và nguy hiểm. Nhưng đúng hơn, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy, đây là sứ vụ của chính Chúa Giêsu. Các môn đệ được mời gọi cộng tác vào sứ vụ này. Và vì sứ vụ này mang chiều kích siêu nhiên, chiều kích sự sống đời đời, nên các môn để chỉ có thể thi hành sứ vụ này nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Chính vì thế, đọc tiếp bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy, các môn đệ ra đi thi hành sứ vụ và gặt hái được nhiều kết quả. Những kết quả này hoàn toàn phụ thuộc vào danh Chúa Giêsu: “Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: ‘Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con’”. Một kết quả hoàn toàn mang chiều kích Nước Trời: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống... Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.

Lạy Chúa, sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời mà trước kia Chúa đã trao cho 72 môn đệ, ngày nay Chúa cũng mời gọi chúng con cộng tác vào sứ vụ này ngay trong môi trường sống và với khả năng của mình. Xin cho chúng con biết tin tưởng và thi hành sứ vụ này trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường