Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 12: 1-7: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục....

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

 
NGÀY 14-10-2016
 

người samaria nhân hậu

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12: 1-7)

1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: "Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả.2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà. 4 "Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa.5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy.6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu đã từng giáo huấn các môn đệ và những người tin Chúa: “Các con hãy trở nên men, muối, ánh sáng cho trần gian”, nghĩa là hãy có một đời sống gương mẫu, tin làm sao thì hãy sống như vậy. Nhưng Tin mừng hôm nay Chúa lại giáo huấn các môn đệ của mình: “Anh em hãy coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả”.

Tại sao Chúa lại khuyến cáo như vậy?

Bởi nơi Chúa là Sự Chân Thật. Chỉ có sự thật trong cách sống mới có thể chứng minh về Chúa. Nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra Chúa và chứng minh về Chúa. Ở đây các người Pharisêu là một điển hình. Người môn đệ Chúa phải tránh gương xấu về tội giả hình của người Pharisêu để sống chân thật với chính mình, với Thiên Chúa và với anh chị em. Muốn thế người môn đệ cần có sự can đảm tuyên xưng Danh Chúa.

Muốn sống ngay chính, người môn đệ phải có lòng kính sợ Thiên Chúa, vì Người là Chúa Tể quyền năng, thấu suốt mọi sự, xét xử công minh, Người có thể giết chết xác mà còn ném cả linh hồn xuống hỏa ngục!

Nhưng ở nơi Thiên Chúa cũng đầy yêu thương, bởi Người là Cha chúng ta, ân cần chăm sóc như người mẹ hiền. Thiên Chúa úy chuộng con người hơn mọi thụ tạo, vì với chim sẻ Người còn quan tâm, với sợi tóc nhỏ mà Người còn để ý, và chúng ta còn quý giá hơn những thụ tạo ấy.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sự thật về Chúa, xin yêu thương nâng đỡ và ban thêm sức mạnh để chúng con cản đảm sống và làm chứng cho sự thánh thiện, chân hật của Chúa. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường