Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 12:1-7) - GKGĐ GP Phú Cường

Thói đạo đức giả là lối sống phổ biến trong một xã hội đầy tính cạnh tranh về kinh tế và quyền lực. Nhiều người sẵn sàng đánh đổi danh hiệu Kitô hữu để dễ dàng tiến thân trong sự nghiệp; nhiều người sợ bị mất việc mà sống hai mặt với chủ; nhiều kẻ mang mác từ thiện nhưng mục đích là quảng bá và phô trương thân thế,...

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,1-7)

1 Ngày hôm ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: "Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả.2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.4 Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa.5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy.6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thói đạo đức giả là lối sống phổ biến trong một xã hội đầy tính cạnh tranh về kinh tế và quyền lực. Nhiều người sẵn sàng đánh đổi danh hiệu Kitô hữu để dễ dàng tiến thân trong sự nghiệp; nhiều người sợ bị mất việc mà sống hai mặt với chủ; nhiều kẻ mang mác từ thiện nhưng mục đích là quảng bá và phô trương thân thế,...

Khi đối diện với đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau chỉ vì hiếu kỳ và sợ không được hưởng lợi ích từ những việc tốt lành Chúa Giêsu làm, Chúa Giêsu cảnh báo cho chúng ta là những người đang bước theo Chúa phải xa lánh và loại trừ thói đạo đức giả của thế gian này. Đồng thời hãy tự tin, can đảm sống và làm chứng cho sự thật. Như chính Chúa Giêsu đã dạy: “Thầy là sự thật”“sự thật sẽ giải thoát các con”.

Lạy Chúa, chúng con thuộc về Chúa, xin ban ơn đức tin và can đảm để gia đình chúng con sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Amen.