Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên - LỄ THÁNH SIMON VÀ TAĐÊÔ TÔNG ĐỒ, lễ kính (Lc 6:12-16) - GKGĐ GP Phú Cường

Khi nói về khiêm nhường thì ai trong chúng ta cũng biết, thậm chí hiểu rõ về đức tính này, nhưng để sống đức khiêm nhường thì không phải ai cũng rõ. Mỗi người trong gia đình, trong giáo xứ phải luôn luôn xét mình từng ngày để biết mình rõ hơn. Biết mình để có thái độ khiêm nhường và tự hạ trước Chúa và anh chị em....

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU TUẦN XXX MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ THÁNH SIMON VÀ TAĐÊÔ TÔNG ĐỒ, lễ kính

NGÀY 28/10/2022

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,12-16)

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ.14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

SUY NIỆM

Hôm nay lễ kính hai thánh tông đồ Giuda và Simon. Giuda hay còn gọi là Tađêô, còn Simon này với biệt hiệu là Quá Khích. Theo kể lại, Simon rao giảng Tin mừng bên Ai Cập, còn Giuda, người anh em với Giacôbê hậu, rao giảng tại vùng Mésopotamia. Sau đó gặt hái được nhiều thành công, hai ngài mới sang Ba Tư tiếp tục rao giảng, và tại nơi đây các ngài diễm phúc chịu tử đạo.

Thánh sử Luca đưa chi tiết Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm và sáng hôm sau Người chọn các tông đồ trong nhóm nhiều môn đệ. Chi tiết này chúng ta ít để ý đến, nhưng lại là chi tiết quan trọng cho quyết định lập nhóm Mười hai. Cầu nguyện dĩ nhiên là việc quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu. Cầu nguyện mọi lúc, nhất là khi khởi đầu một việc quan trọng và cả khi hoàn tất một việc quan trọng. Ta thấy trong Luca, Chúa Giêsu cầu nguyện hầu như mọi lúc. Người chọn nơi thanh vắng để cầu nguyện, Người cầu nguyện suốt đêm, Người cầu nguyện sau khi làm phép lạ, sau việc loan báo Tin mừng, sau một biến cố nào đó. Và hôm nay, Người cầu nguyện suốt đem để chỉ chọn nhóm Mười hai, ắt hẳn Người biết đến những người này trong số các môn sinh, nhưng chọn nhóm Mười hai là quyết định quan trọng nên phải cầu nguyện.

Chúng ta thường cũng bắt chước Chúa Giêsu cầu nguyện. Và cũng hay cầu nguyện trong nhiều biến cố cuộc đời. Thế nhưng thường chúng ta quên mất rằng cầu nguyện là tìm thánh ý Thiên Chúa. Thánh ý đó có thể giống ước muốn của chúng ta, có thể trái ý muốn của chúng ta. Sự thường, giống ý chúng ta, thì chúng ta bảo Chúa nhận lời, còn trái ý, chúng ta bảo Chúa không nghe chúng ta cầu nguyện. Không phải thế, cầu nguyện để lãnh ý Chúa trong những việc quan trọng, là đón nhận thánh ý của Chúa mà thi hành. Cả việc được như ý nguyện chúng ta cũng tạ ơn Chúa, cả việc khác ước muốn chúng ta cũng bình an mà đón nhận.

Các tông đồ hăng say rao giảng Tin mừng, chắc hẳn các ngài cũng cầu nguyện luôn, để lãnh thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình. Chắc rằng các ngài còn muốn rao giảng, còn muốn đặt chân đến nhiều miền đất khác nhau, các ngài không muốn phải hy sinh mạng sống lúc này, nhưng ý Chúa muốn, các ngài vui vẻ bình an và đón nhận. Được cùng tế hiến với Chúa là cùng được vinh quang với Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết cầu nguyện, để qua cầu nguyện chúng con luôn được lãnh nhận thánh ý Chúa và mau mắn đem ra thực thi. Amen.