Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 1-12: Cùng với toàn thể Giáo Hội, hôm nay chúng ta hân hoan mừng đại lễ Các Thánh Nam Nữ. Quả thật đây là một ngày vui mừng không chỉ dành riêng cho Hội Thánh khải hoàn nhưng còn là niềm vui chung cho toàn thể Giáo Hội lữ hành. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN C


LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ – LỄ TRỌNG

 
  


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 5: 1-12)

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

Suy niệm

Cùng với toàn thể Giáo Hội, hôm nay chúng ta hân hoan mừng đại lễ Các Thánh Nam Nữ. Quả thật đây là một ngày vui mừng không chỉ dành riêng cho Hội Thánh khải hoàn nhưng còn là niềm vui chung cho toàn thể Giáo Hội lữ hành.

Sách Khải huyền của thánh Gioan Tông đồ đã thuật lại hình ảnh của một “Vị trưởng lão” khi trong một thị kiến, ngài được đưa lên trên các tầng trời: “Tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nỗi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con chiên, mình mặc áo trắng tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai và chính con chiên đã cứu độ chúng ta” (Kh 7,9-10).

Như vậy các ngài là ai? Xin thưa, các ngài là những người đã được Thiên Chúa mặc lấy cho sự vinh quang và hạnh phúc trên trời, các ngài có thể đã được tuyên phong hay chưa tuyên phong nơi Giáo Hội trần thế, nhưng trước mặt Thiên Chúa, các ngài đã trở thành những con chiên tinh tuyền mặc áo trắng tinh và tay cầm nhành thiên tuế dành cho những người chiến thắng, nên các ngài đã được gọi là các thánh nam nữ. Đời sống các ngài cũng như mỗi người chúng ta, cũng có những yếu đuối, thiếu sót trong thân phận con người, nhưng các ngài từng là những con người dám can đảm nhìn thẳng lên Chúa Kitô để chiến đấu cho chính sự yếu hèn của thân xác con người mỏng manh, và rồi nhờ ơn Chúa cùng với sự nỗ lực can đảm, các ngài đã toàn thắng trong cuộc chiến cao đẹp và xứng đáng được Thiên Chúa ân thưởng vinh phúc trên thiên quốc cùng với Con Chiên tinh tuyền là Đức Giêsu Kitô - Đấng đã đến và mang theo hạnh phúc Nước Trời cho toàn thể nhân loại.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi đi tiếp con đường mang tên Giêsu mà cha ông chúng ta là các thánh trên trời đã đi, con đường đó chính là con đường tám mối phúc của Nước Trời; con đường của những hy sinh, gian khổ; con đường của những nhẫn nhục, tự khiêm tự hạ; con đường của khổ giá chong gai, nhục nhã, thua thiệt đối với trần gian. Nhưng đổi lại chính con đường đó là con đường dẫn tới đỉnh đồi của sự phục sinh, đi vào hạnh phúc mãi mãi cùng với Đấng yêu thương chúng ta trong Nước Trời.

Lạy  Chúa, xin giúp chúng con biết nhìn lên mẫu gương của các thánh trên trời để chúng con tăng thêm nghị lực và hy vọng, với sự trợ lực của Chúa, chúng con cũng sẽ can đảm chiến đấu và chiến thắng tội lỗi của thế gian, để ngày sau hết chúng con cũng đáng được Chúa gọi vào hưởng phúc trong Nước Trời. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường