Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tháng 11 là tháng mà Giáo hội hướng đến các linh hồn trong lửa luyện ngục, chúng ta được mời gọi không chỉ cầu nguyện với Chúa, để xin Chúa thứ tha những lỗi lầm, thiếu sót của những người đã mất mà khi còn sống trên trần gian họ đã trót phạm, nhưng chúng ta còn cần phải biết cầu xin Chúa cho bản thân mình ngay lúc này biết sử dụng sự khôn ngoan Chúa ban để mình sống không chỉ đẹp lòng với những người xung quanh mà nhất là sống đẹp lòng Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

NGÀY 05/11/2021
 


 


GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (16,1-8)

1 Hôm ấy, Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!3 Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!5 Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?6 Người ấy đáp: Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.7 Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.8 Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”.

SUY NIỆM

Qua câu chuyện Tin mừng này, Chúa Giêsu không ủng hộ, không khen ngợi người quản lý về lối sống phung phí và việc làm bất lương của anh ta, Chúa chỉ khen cách anh ta khôn khéo tính toán và ứng xử với những con nợ để khi anh ta bị “thất sủng”, anh ta được họ đón tiếp.

Chúa khen ngợi cái khôn khéo của con người, nhưng nếu chúng ta chỉ biết sử dụng sự khôn khéo dưới con mắt của nhân loại thì chưa đủ, mà chúng ta cần sử dụng sự khôn khéo dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Tháng 11 là tháng mà Giáo hội hướng đến các linh hồn trong lửa luyện ngục, chúng ta được mời gọi không chỉ cầu nguyện với Chúa, để xin Chúa thứ tha những lỗi lầm, thiếu sót của những người đã mất mà khi còn sống trên trần gian họ đã trót phạm, nhưng chúng ta còn cần phải biết cầu xin Chúa cho bản thân mình ngay lúc này biết sử dụng sự khôn ngoan Chúa ban để mình sống không chỉ đẹp lòng với những người xung quanh mà nhất là sống đẹp lòng Chúa. Nếu được như vậy, thì khi chúng ta nhắm xuôi tay, Thiên Chúa sẽ đón chúng ta vào thiên đàng ở với Chúa, chứ không như tên đầy tớ bất lương chỉ biết sử dụng sự khôn khéo để khi bị chủ cho thôi việc thì anh ta nghĩ những con nợ kia sẽ đón tiếp mình. Amen.