Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lắng nghe sứ điệp Tin mừng hôm nay, chúng ta hãy áp dụng cho cuộc đời của chúng ta, áp dụng cho mọi khoảnh khắc hiện tại của mỗi ngày với xác tin rằng: “Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó”. Chỉ có Chúa mới là cùng đích và là Đấng cứu độ của chúng ta.

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 12/11/2021

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,26-37)

26 Một hôm, Đức Giê-su nói với dân chúng: "Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả.28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất.29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.31 Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại.32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại”.37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ở đâu vậy?” Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó”.

SUY NIỆM

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy gương của Nôê và Lót. Trong cả hai câu chuyện của họ, mọi người ăn uống, cưới hỏi, mua bán, trồng trọt và xây dựng, cho đến ngày lũ lụt đến phá hủy trái đất vào thời Nôê và lửa từ trên trời đổ xuống vào thời của ông Lót. Cả Nôê và Lót đều được cứu, nhưng nhiều người khác còn sống vào thời điểm đó đã gặp phải sự hủy diệt đột ngột và bất ngờ. Qua những sự kiện xưa ấy, Chúa Giêsu dạy rằng “ngày của Con Người” sẽ tương tự như hai sự kiện trước đó. Vào một thời điểm bất ngờ, Chúa Giêsu sẽ trở lại trái đất, và phán xét cuối cùng sẽ xảy ra. Vì vậy, thông điệp của Chúa rất rõ ràng: “Hãy luôn sẵn sàng”.

Quả thế, không chỉ vào những ngày cuối của năm phụng vụ, Giáo hội mới cho chúng ta nghe những lời cảnh báo của Chúa. Nhưng thực ra suốt năm phụng vụ, chúng ta đã quen thuộc với lời dạy này của Chúa, đã được nói nhiều lần và theo nhiều cách khác nhau trong các sách Phúc âm, được trích đọc hằng ngày. Nhưng nhiều người chúng ta không chú ý đến sứ điệp này. Điều này thật dễ hiểu. Lý do là chúng ta viện lý do là “còn có ngày mai để thay đổi”. Và vì thế, chúng sa vào cám dỗ trì hoãn thay đổi ngày hôm nay. Và rồi khi ngày mai đến, và sự cám dỗ lại một lần nữa được bao trùm chúng ta với suy nghĩ rằng “sẽ thay đổi cuộc sống vào ngày mai”. Và cứ nhứ thế, chúng ta có thể dễ dàng tiếp tục phạm tội và chấp nhận những cám dỗ của mình trong khi chúng ta vẫn có ý định tốt về việc thay đổi vào ngày mai.

Lắng nghe sứ điệp Tin mừng hôm nay, chúng ta hãy áp dụng cho cuộc đời của chúng ta, áp dụng cho mọi khoảnh khắc hiện tại của mỗi ngày với xác tin rằng: “Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó”. Chỉ có Chúa mới là cùng đích và là Đấng cứu độ của chúng ta. Do đó, khi chúng ta chọn thực tại thiên đàng thay vì những đam mê trần thế tạm thời mà chúng ta đang bị cám dỗ hằng ngày, thì chúng ta cũng sẽ hằng ngày cảm nghiệm được ân sủng của sự cứu rỗi, ở đây và bây giờ, trong mỗi giây phút hiện tại của cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng, mỗi phút giây trong cuộc sống luôn có Chúa đồng hành và mời gọi chúng con tín thác vào Chúa. Xin cho chúng con luôn biết thức tỉnh để nhận ra tiếng Chúa gọi mà hoán cải cuộc đời chúng con.

Lạy thánh cả Giuse, xin chuyển cầu cho chúng con luốn biết hoàn toàn tín thác vào Chúa. Amen.