Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19:45-48: Cuộc sống của chúng ta không chỉ cần những giá trị vật chất mà còn cần đến những giá trị thiêng liêng cao quí là sự sống của Thiên Chúa.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 23/11/2018

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19:45-48)

45 Đức Giê-su vào đền thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!".47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong đền thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy.48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

Suy niệm

"Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp”. Ðức Giêsu được sai đến để chu toàn sứ mạng: phụng sự Thiên Chúa Cha và dạy cho người ta cũng biết tôn thờ Thiên Chúa cách xứng đáng. Việc đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ cho thấy Chúa muốn người ta phải thay đổi thái độ thờ phượng, phải bỏ những lạm dụng bất chính vì việc buôn bán làm mất đi sự nghiêm trang ý nghĩa của nơi thờ phượng. Ðền thờ là nhà của Thiên Chúa, là nơi cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa, là nơi con người đến cầu xin ơn cứu độ. 

Cuộc sống của chúng ta không chỉ cần những giá trị vật chất mà còn cần đến những giá trị thiêng liêng cao quí là sự sống của Thiên Chúa. Sự sống ấy, chúng ta chỉ có thể kín múc nhờ biết yêu quí những khoảnh khắc cầu nguyện với Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện nơi gia đình, nơi phố thị, nơi công sở và nhất là nơi nhà thờ. Nhưng dù ở nơi nào đi nữa, thì khi cầu nguyện chúng ta cần giữ trạng thái tĩnh lặng và đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Chúng ta phải biết giữ mình khỏi những chia trí bởi những lo toan, những ồn ào của cuộc sống. Đó là cách thức chúng ta gìn giữ đền thờ thiêng liêng sạch đẹp để Thiên Chúa giá ngự, gặp gỡ và trò chuyện cùng chúng ta. 

Chúng ta có ý thức được mỗi tâm hồn chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa không? Chúng ta có giữ gìn, bảo vệ và trang hoàng đền thờ đó để xứng đáng cho Chúa ngự không? Gìn giữ tâm hồn thanh sạch, gìn giữ nhà thờ trang nghiêm sạch đẹp, đó là cách chúng ta làm  cho Thiên Chúa hai lòng và vui thích ở với chúng ta.

Lạy Chúa, Xin cho con biết không người loại bỏ những ước muốn xấu xa, để chúng con thanh luyện tâm hôn chúng con, đển chúng con gìn giữ tâm hồn mình là đến thờ sạch đẹp cho Chúa ngự giá. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường