Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 29-33  Trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu trình dạy các môn đệ nhận ra các dấu chỉ và đọc biết ý nghĩa mọi biến cố cuộc sống để đừng đánh mất cơ hội đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN A

 
  
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21: 29-33) 
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: "Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nẩy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu".


Suy niệm
 

Trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu trình dạy các môn đệ nhận ra các dấu chỉ và đọc biết ý nghĩa mọi biến cố cuộc sống để đừng đánh mất cơ hội đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Mọi biến cố cuộc sống đều mang một ý nghĩa và đều là dịp giúp con người tỉnh thức suy tư nghiêm túc về mục đích cuộc đời. Thái độ tỉnh thức và suy tư đó cần thiết cho việc điều chỉnh cuộc sống thế nào để con người có thể sống ơn gọi làm người của mình một cách hữu hiệu. Bởi vì khi đọc biết ý nghĩa của các dấu chỉ, con người hiểu được nguyên do tình trạng sống của mình và từ đó tìm phương thế sửa chữa cải tiến tình trạng sống đó.

Những biến cố lịch sử nhân loại cũng là dấu chỉ giúp con người hiểu biết ngày giờ của Nước Chúa. Nhưng hơn là dấu chỉ, những biến cố cuộc sống là lời mời gọi con người tìm hiểu ý nghĩa sứ điệp ẩn dấu trong đó. Nếu trên thế giới hiện nay có khoảng bốn mươi triệu người chết đói mỗi năm, năm trăm triệu người phải sống thiếu thốn, tám trăm triệu người mù chữ dốt nát, mười bảy triệu trẻ em dưới năm tuổi phải chết, trong khi đó, chính quyền nhiều người đổ tiền bạc, dồn ngân kho quỹ cho việc buôn bán, chế tạo vũ khí giết người, thì đó là dấu chỉ cho thấy con người ngày nay đã đánh mất lý trí phán đoán đúng đắn và ngay thẳng của mình.

Những tệ trạng của thế giới văn minh vật chất vô hồn và lầm lạc trên đây là lời mời gọi khẩn thiết mọi người hãy góp phần duyệt xét và sửa chữa những sai lầm trong cuộc sống cá nhân, gia đình, quốc gia và quốc tế. Đó là lời mời gọi hoán cải, thay đổi tâm thức, tư tưởng và lối sống. Những dấu chỉ sẽ có giá trị, nếu con người biết đọc ra ý nghĩa lời kêu mời của chúng, và can đảm sống theo lời mời gọi đó cho đến cùng.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con được luôn thức tỉnh và gắn bó với Lời Chúa, dùng Lời Chúa làm căn bản để canh tân đời sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường