Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 29-33 Lời Chúa dạy chúng ta rằng: khi chúng ta thấy những điềm lạ trên trời, mặt trăng và các vì sao, hay khi thấy biển gào sóng thét, chúng ta sẽ nhận biết ngày giờ của triều đại Thiên Chúa xuất hiện.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C

 
 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21: 29-33) 
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: "Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nẩy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu".


Suy niệm
 

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc xuất hiện của Nước Thiên Chúa nơi trần thế. Nếu như chúng ta biết được mùa hè sắp đến qua việc thay đổi của cây cối thay lá, Chúa cũng dạy chúng ta rằng: khi chúng ta thấy những điềm lạ trên trời, mặt trăng và các vì sao, hay khi thấy biển gào sóng thét, chúng ta sẽ nhận biết ngày giờ của triều đại Thiên Chúa xuất hiện. Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta hãy quan tâm để ý điều đang xảy ra trong cuộc sống để khám phá ra ngày giờ Chúa đến và Chúa muốn chúng ta sống làm sao.

Như người vợ yêu thương chồng sâu đậm thì chỉ một vài thay đổi nho nhỏ nơi chồng, bà biết được chồng mình thế nào. Như cha mẹ thương con dạt dào, cha mẹ cũng dễ dàng thấy những điều đứa con cần. Là người Kitô hữu của Chúa, nếu chúng ta biết lắng nghe và quan tâm, để ý đến những điều Chúa dạy, chúng ta sẽ nhạy bén nhận ra những dấu hiệu của Nước Thiên Chúa đang đến qua những sự kiện đổi thay trong cuộc đời. 

Chúng ta biết rằng, cuộc sống con người rất vô thường, nay sống mai chết. Sự hiện hữu của vật chất cũng thế: nay còn mai mất. Thế nhưng chúng ta được Chúa dạy cho biết điều quan trọng này: “Trời đất sẽ qua đi; nhưng Lời Chúa nói sẽ chẳng qua đâu". Vì thế, chúng ta hãy tín thác vào Chúa; hãy để cho Lời Chúa uốn nắn chúng ta; hãy để cho Lời Chúa là đèn soi lối ta bước; và hãy để cho Lời Chúa là nơi ta nương tựa khi gặp những gian khó trong cuộc đời. Nhờ vậy, chúng ta dễ dàng nhận ra dấu hiệu của triều đại Thiên Chúa, dấu hiệu của sự sống đời đời đáng đến với chúng ta.

Lạy Chúa, trong tháng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn này, xin Chúa giúp chúng con luôn thấy được giá trị đích thực của cuộc sống ở nơi Chúa, để chúng con vững tin sống thực thi ý Chúa hầu xứng đáng bước vào sự sống đời đời trong vinh quang Nước Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường