Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên (Lc 21:29-33) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy các môn đệ nhận ra các dấu chỉ và đọc biết ý nghĩa mọi biến cố cuộc sống để đừng đánh mất cơ hội đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Ngày 25/11/2022

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21,29-33)

29 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần.32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

SUY NIỆM

Tất cả mọi thứ Chúa dựng nên đều tuân theo một quy luật tự nhiên. Những tín hiệu của tiết trời báo cho chúng ta những khoảng thời gian cụ thể trong một năm: Xuân - Hạ - Thu - Đông. Cây vả tới mùa đơm bông nảy lộc đó là dấu hiệu cho biết mùa hè đã đến gần.

Sự hiện diện của Đức Giêsu là dấu chỉ triều đại Nước Thiên Chúa đã xuất hiện. Đó là niềm vui cho những tâm hồn ngay chính.

Trong Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy các môn đệ nhận ra các dấu chỉ và đọc biết ý nghĩa mọi biến cố cuộc sống để đừng đánh mất cơ hội đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Mọi biến cố cuộc sống đều mang một ý nghĩa và đều là dịp giúp con người thức tỉnh suy tư nghiêm túc về mục đích cuộc đời. Thái độ thức tỉnh và suy tư đó cần thiết cho việc điều chỉnh cuộc sống thế nào để con người có thể sống ơn gọi làm người của mình một cách hữu hiệu. Bởi lẽ khi đọc biết ý nghĩa của các dấu chỉ, con người hiểu được nguyên do tình trạng sống của mình và từ đó tìm phương thế sửa chữa cải tiến tình trạng sống đó.

Những biến cố lịch sử nhân loại cũng là dấu chỉ giúp con người hiểu biết ngày giờ của Nước Chúa. Nhưng hơn là dấu chỉ, những biến cố cuộc sống là lời mời gọi con người tìm hiểu ý nghĩa sứ điệp ẩn dấu trong đó. Nếu trên thế giới hiện nay có khoảng hàng chục triệu người chết đói mỗi năm, bốn mươi lăm triệu người phải sống thiếu thốn, một trăm ba mươi triệu trẻ em không được đi học, bảy triệu trẻ em dưới năm tuổi phải chết; trong khi đó: chính quyền, nhiều người đổ tiền bạc, dồn ngân kho quỹ cho việc buôn bán, chế tạo vũ khí giết người, thì đó là dấu chỉ cho thấy con người ngày nay đã đánh mất lý trí phán đoán đúng đắn và ngay thẳng của mình.

Những tệ trạng của thế giới văn minh vật chất vô hồn và lầm lạc trên đây là lời mời gọi khẩn thiết mọi người hãy góp phần duyệt xét và sửa chữa những sai lầm trong cuộc sống cá nhân, gia đình, quốc gia và quốc tế. Đó là lời mời gọi hoán cải, thay đổi tâm thức, tư tưởng và lối sống. Những dấu chỉ sẽ có giá trị, nếu con người biết đọc ra ý nghĩa lời kêu mời của chúng, và can đảm sống theo lời mời gọi đó cho đến cùng.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con được luôn tỉnh thức và gắn bó với Lời Chúa, dùng Lời Chúa làm căn bản để canh tân đời sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.