Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Chúa Giêsu cũng nhiều lần nói về ngày tận thế đến. Ngôn ngữ khải huyền rất phổ biến trong Kinh Thánh và cũng nói về ngày đó như một thực tại sẽ đến. Thế nhưng, như Chúa Giêsu nói với chúng ta, khi thấy những điều đó, thì triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Như cây vả đâm chồi, dự báo một mùa hè đang đến; thì trời mới đất mới cũng sẽ đến khi những điều khủng khiếp ấy qua đi.

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B


NGÀY 26/11/2021

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21,29-33)

29 Một hôm, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn: "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần.32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

SUY NIỆM

Chúng ta đã nghe nhiều đồn đoán về ngày tận thế. Điều này được ghi trong các tiên đoán của các nền văn minh cổ được phát hiện gần đây. Nghệ thuật phim ảnh dựng thành những bộ phim viễn tưởng nói về sự kinh hoàng của ngày tận thế. Nó dựa theo motíp của Thánh Kinh nói về ngày đó: động đất, thiên tai, bão lũ, sấm xét, cuồng phong, chiến tranh, dịch bệnh… Thực sự chúng ta không thể biết chính xác ngày thế mạt đến lúc nào. Đây thực sự là một bí nhiệm với con người chúng ta. Nếu có một khoa học nào đó dự báo chính xác ngày đó đến, chắc chúng ta cũng không thể chứng kiến, vì những điều kinh hoàng ấy sẽ nuốt chửng chúng ta và không ai kịp để có thể viết lại điều đó cho những con người của thế giới mới biết về ngày đó.

Chúa Giêsu cũng nhiều lần nói về ngày tận thế đến. Ngôn ngữ khải huyền rất phổ biến trong Kinh Thánh và cũng nói về ngày đó như một thực tại sẽ đến. Thế nhưng, như Chúa Giêsu nói với chúng ta, khi thấy những điều đó, thì triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Như cây vả đâm chồi, dự báo một mùa hè đang đến; thì trời mới đất mới cũng sẽ đến khi những điều khủng khiếp ấy qua đi.

Chúa Giêsu nói về ngày tận thế như là điều đang đến, vì những điều tồi tệ ấy đang xảy ra mỗi ngày ở chỗ này chỗ khác khắp nơi trên thế giới này. Điều mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta, không phải là ngồi đó chờ đợi nó đến, như một người thợ thụ động với công việc của mình. Người nói thế hệ này sẽ qua đi, và cả chúng ta cũng có thể qua đi. Nhưng những gì Người đã dạy chúng ta trong Sách Thánh là lời của Người, một chấm một phẩy cũng không thể bỏ qua. Những lời giáo huấn được ghi trong Sách Thánh là kim chỉ nam cho cuộc đời mỗi người. Làm thế nào mà mỗi ngày, lời di huấn đó phải được thực hành cách cụ thể. Trời đất sẽ qua đi nhưng lời Chúa thì không thay đổi. Và cũng vì thế mà chúng ta không được sống ngược lại những gì Người truyền dạy chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ghi khắc những lời Chúa dạy mỗi ngày vào trong tâm khả, biết suy niệm và đem ra thực hành luôn. Amen.