Clock-Time

Suy niệm thứ Tư - Xa tránh tội

Tin mừng Ga 8,31-42 Như vậy, ta chỉ nên sợ một điều mà thôi đó là phạm tội. Vì tội làm ta xa cách Thiên Chúa là tình yêu tuyệt hảo.
Xa tránh tội
 
“Quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội.”

Mùa chay là thời gian chúng ta chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ. Đó là cuộc chiến đấu thiêng liêng. Vũ khí là sự khiêm nhường trông cậy vào ơn Chúa và dứt khoát với tội. Nếu chỉ nhờ sức riêng hay là thỏa hiệp với tội, sẽ chiến bại và trở nên nô lệ tội lỗi.

Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, cho thấy Chúa Giêsu trong tình trạng đói khát vì chay tịnh 40 đêm ngày đã chiến thắng ba cơn cám dỗ về danh, lợi, thú của ma quỷ. Chúa Giêsu đã dứt khoát với ma quỷ và luôn luôn trung thành với Thiên Chúa là Cha.

Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ hai, cho thấy ý nghĩa cuộc chiến đấu thiêng liêng. Đó là đạt đến cuộc xuất hành chung cuộc của Chúa Giêsu, khi ta để cho Ngài giải thoát ta khỏi nô lệ thể xác như thời Môsê, cũng như nô lệ của trái tim như thời Isaia. Đó là cuộc xuất hành đến tự do làm con cái Thiên Chúa.

Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ ba, mời gọi sám hối. Đó là lời mời gọi mỗi người nhìn lên Thiên Chúa và nhìn vào tâm hôn mình. Để như Thánh Âu tinh: ‘xin cho con biết Chúa, xin cho con biêt con’. Chỉ khi con người nhìn nhận Thiên Chúa siêu việt nhưng đầy thương xót, cũng như nhận ra phẩm giá của mình được làm con Thiên Chúa, con người mới thấy ghét tội đến như thế nào.

Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ tư, dụ ngôn người cha nhân hậu mời gọi trở về với Chúa. Người con thứ cũng như người con cả đều không sống đúng tình cha con với người cha thương họ hết mình. Khi chưa cảm thấu tình cha, họ để cho tội sai khiến họ, làm cho họ mất tự do khi bỏ đi hoang hay ngay khi còn ở trong nhà.

Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ năm, dụ ngôn người phụ nữ ngoại tình, mời gọi ta dứt khoát và bỏ tội lỗi lại sau lưng mà cất bước theo Chúa.

Như vậy, ta chỉ nên sợ một điều mà thôi đó là phạm tội. Vì tội làm ta xa cách Thiên Chúa là tình yêu tuyệt hảo. Ước gì không chỉ mùa chay mà mọi phút giây trong cuộc đời, ta ý thức rằng Thiên Chúa yêu thương ta. Để như Thánh Phaolô nói: hãy tránh xa ma quỷ, nó sẽ chạy xa ta, hãy đến gần Thiên Chúa, Ngài sẽ đến gần chúng ta. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Anh Tuấn