Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Lời Chúa của thánh lễ ngày hôm nay dẫn ra cho chúng ta thấy những việc làm cụ thể của Mùa Chay Thánh, đó là: thực thi công bằng, làm việc bác ái, ăn chay hãm mình và cầu nguyện. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ LỄ TRO  B


NGÀY 17/02/2021


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 6: 1-6.16-18)

  1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”.

5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”.

16 “Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”.


Suy niệm

Với việc cử hành nghi thức xức tro, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình thiêng liêng và sám hối của Mùa Chay Thánh nhằm giúp chúng ta hướng đến việc cử hành mầu nhiệm Vượt Qua - đỉnh cao của ơn cứu độ. Chúng ta sẽ đón nhận dồi dào ân sủng của Thiên Chúa để chúng ta được đổi mới và bước đi trong ơn thánh của Ngài.

Lời Chúa của thánh lễ ngày hôm nay dẫn ra cho chúng ta thấy những việc làm cụ thể của Mùa Chay Thánh, đó là: thực thi công bằng, làm việc bác ái, ăn chay hãm mình và cầu nguyện. Tuy nhiên, khi thực thi những công việc này, chúng ta phải thực thi cách âm thầm, kín đáo, không phô trương, không ồn ào. Như Lời Chúa đã nói: “khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng”.

Do vậy, Mùa Chay Thánh, trước hết, mời gọi chúng ta sống tinh thần khiêm tốn, tinh thần ẩn sâu nơi cõi lòng và nơi nội tâm của chúng ta, bởi trong sự thầm lặng của tâm hồn, chúng ta sẽ gặp Đấng biết chúng ta, nhìn thấy, luôn yêu thương và tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng ta. Kế đến, Mùa Chay Thánh cũng mời gọi chúng ta trở về nơi chính bản thân của mình để hoán cải và gặp gỡ chính Chúa, như lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở trong sứ điệp Mùa Chay Thánh 2020: “Mặc dù có sự hiện diện nhiều khi bi thảm của sự ác trong đời sống chúng ta, cũng như trong đời sống của Giáo Hội và thế giới, cơ hội được cống hiến cho chúng ta để đổi hướng, biểu lộ ý chí kiên trì của Thiên Chúa, không cắt đứt cuộc đối thoại cứu độ với chúng ta. Trong Chúa Kitô chịu đóng đanh, ‘Đấng mà Thiên Chúa đã biến thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta’ (2 Cr 5,21), ý chí ấy của Thiên Chúa đã lên tới mức độ đổ mọi tội lỗi của chúng ta trên Con của Ngài…”.

Thế nên, thời gian của Mùa Chay Thánh này, chúng ta hãy tận dụng mọi cách thức để gặp gỡ Thiên Chúa nhiều hơn qua những giờ cầu nguyện, qua thánh lễ, qua bí tích Giao hòa, qua những việc lành phúc đức, qua công việc bác ái, qua trách nhiệm của gia đình và xã hội, qua tình yêu và sự tha thứ đối với tất cả anh chị em của mình.

Lạy Chúa, xin thương ban Thánh Thần của Chúa đến biến đổi đời sống chúng con và dẫn dắt chúng con trở về với đường ngay nẻo chính của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường