Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Cầu nguyện, bố thí, ăn chay là những việc đạo đức căn bản nhất để giúp người Kitô hữu sống tâm tình sốt sắng hơn trong 40 ngày chay thánh. Thế nhưng việc thực hành những việc đạo đức ấy phải mặc lấy tâm tình từ bên trong hơn là hình thức bên ngoài. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ LỄ TRO - NĂM C


NGÀY 06/03/2019


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 6: 1-6.16-18)

  1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”.

5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”.

16 “Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”.


Suy niệm
 
    Cầu nguyện, bố thí, ăn chay là những việc đạo đức căn bản nhất để giúp người Kitô hữu sống tâm tình sốt sắng hơn trong 40 ngày chay thánh. Thế nhưng việc thực hành những việc đạo đức ấy phải mặc lấy tâm tình từ bên trong hơn là hình thức bên ngoài. 

    Phụng vụ Lời Chúa của ngày thứ Tư Lễ Tro cho chúng ta thấy phải thực hành những việc đạo đức trong Mùa Chay thánh như thế nào mới đem lại giá trị đích thực. Trước hết, “hãy thực lòng trở về với Chúa… hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo” (Ge 2, 13). Kế đến, khi bố thí “đừng khua chiêng đánh trống” để cho thiên hạ biết mình đang làm việc thiện, để được người ta khen, nhưng khi bố thí “hãy làm cách kín đáo” đến độ “tay trái không biết việc tay phải làm” (x. Mt 6,3-4). Sau cùng, việc ăn chay, cầu nguyện cũng vậy “đừng phô trương”, đừng tỏ vẻ rầu rĩ cho thiên hạ thấy “tôi đang ăn chay”. Những việc làm mang hình thức bên ngoài như thế không xứng hợp với những người mang danh Kitô hữu. 

    Ngày hôm nay những trào lưu khoe “mốt”, khoe danh, khoe của, và có cả khoe công đức nữa. Chẳng hạn, hàng năm tôi dâng cúng vào nhà Chúa, tôi giúp cha này cha kia; tôi làm từ thiện, giúp người nghèo hàng tháng; tôi đi hành hương Tapao, La Vang, Tắc Sậy; hàng ngày tôi lần chuỗi, kính lòng thương xót Chúa, v.v. Quả thực, những việc đạo đức như thế rất được khuyến khích hoan nghênh. Tuy nhiên, những việc làm ấy chỉ có công phúc trước mặt Chúa khi xuất phát từ trái tim, bằng không chúng chỉ là giả tạo để khoe thành tích.

    Lạy Chúa, trong suốt Mùa Chay thánh này, xin cho chúng con luôn biết ý thức làm việc đạo đức; rồi khi làm, xin khơi lòng yêu mến trong tâm hồn chúng con, để mọi sự chúng con thực hiện đều làm vinh danh Chúa hơn là vì mưu ích cá nhân của chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường