Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Mùa Chay I (Lc 11:29-32) - GKGĐ GP Phú Cường

Ngày nay, sống giữa một xã hội mà phong trào vô thần thực tiễn đang được cổ súy, có lẽ con người chúng ta cũng dễ có thái độ thách thức Chúa như những người Do Thái đương thời với Chúa ngày xưa. Qua lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với biệt phái và luật sĩ, chúng ta có thức tỉnh để nhìn nhận lại mình có gian ác khi đòi Chúa làm phép lạ mới tin hay chai đá trước lời giảng dạy của Hội thánh hay không?

Suy niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY
 Ngày 09/3/2022

 

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,29-32)

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. 30 Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. 32 Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa”.

SUY NIỆM

 Việc tìm những dấu lạ, tìm những dấu chỉ thời đại để củng cố niềm tin và sự hiện diện cứu rỗi của Thiên Chúa trong cuộc sống không phải là một điều sai lầm, nhưng còn là điều mà các Kitô hữu trưởng thành cần phải làm. Tuy nhiên, chúng ta sẽ lạc lối nếu dõi theo vết xe cũ của các luật sĩ và biệt phái. Họ đòi dấu lạ không phải như một bằng chứng để tin, nhưng là để khiêu khích Chúa, để Chúa làm theo ý của họ muốn. Khi nói về thái độ cứng lòng tin của những người này, Chúa Giêsu tuyên bố: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna” (Lc 11,29).

 Chúa Giêsu từ chối không làm phép lạ theo ý họ, Chúa dùng tích truyện Giôna để nói về dấu lạ cả thể nơi chính bản thân Người, qua cuộc tử nạn và sau ba ngày Người phục sinh, để mời gọi mọi người tin và sám hối. Chúa Giêsu còn lấy gương mẫu dân thành Ninivê đã sám hối nhờ lời rao giảng của ông Giôna; Người cũng liên tưởng đến nữ hoàng Phương Nam tìm đến nghe lời khôn ngoan của vua Solomon. Nhưng các luật sĩ và biệt phái thì lại không tin nhận và nghe lời Người mà sám hối vì họ cứng lòng tin.

 Ngày nay, sống giữa một xã hội mà phong trào vô thần thực tiễn đang được cổ súy, có lẽ con người chúng ta cũng dễ có thái độ thách thức Chúa như những người Do Thái đương thời với Chúa ngày xưa. Qua lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với biệt phái và luật sĩ, chúng ta có thức tỉnh để nhìn nhận lại mình có gian ác khi đòi Chúa làm phép lạ mới tin hay chai đá trước lời giảng dạy của Hội thánh hay không? Chúng ta có thực sự sống trọn vẹn cho Chúa hay còn để lòng mình quyến luyến thụ tạo hơn Chúa, đam mê các thú vui trần thế hơn việc đạo đức? Có khi nào chúng ta phản bội tình thương của Chúa, để chạy theo những đam mê xác thịt? Không khéo trong ngày phán xét chúng ta có thể bị kết án nặng nề hơn người khác vì đã làm mất ơn Chúa, không dùng ơn Chúa để sinh lợi ích cho linh hồn mình và tha nhân.

  Lạy Chúa Giêsu, chúng con vẫn thường than trách dân Do Thái xưa cứng lòng, nhưng nhìn lại mình, chúng con lại không nhận ra Chúa đang kêu gọi chúng con hoán cải mỗi ngày qua Lời Chúa mà chúng con luôn có cơ hội tiếp xúc. Xin cho chúng con trong Mùa Chay thánh này, biết yêu mến và siêng năng suy niệm Lời Chúa hơn, để nhờ ánh sáng Lời Chúa soi dẫn, chúng con thực tâm hoán cải và trở nên con người mới. Amen.