Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Ngày V Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Con người được mời gọi nhận ra tấm lòng cao cả của Thiên Chúa. Ngài đồng hành với con người, và trao ban cho con người Người Con dấu ái của Ngài. Nhờ Người Con đó mà mỗi chúng ta được ánh sáng soi chiếu để đến cùng Thiên Chúa.

PHÚT CẦU NGUYỆN
THỨ Tư Ngày Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
NGÀY 29/12/2021

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (2,22-35)

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài”.

33 Cha và mẹ Hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.

SUY NIỆM

Theo luật Môsê, mọi con trai đầu lòng đều phải được dâng lên Thiên Chúa. Vào ngày tiến dâng con cho Thiên Chúa, thánh cả Giuse và Đức Maria mang theo lễ vật đơn sơ của người nghèo là “một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non”. Của lễ đơn hèn nhưng được dâng lên với tấm lòng thanh sạch là những gì mà Thiên Chúa muốn nơi con người. Qua đó, con người được mời gọi nhận ra tấm lòng cao cả của Thiên Chúa. Ngài đồng hành với con người, và trao ban cho con người Người Con dấu ái của Ngài. Nhờ Người Con đó mà mỗi chúng ta được ánh sáng soi chiếu để đến cùng Thiên Chúa. Ánh sáng ẩn giấu nơi gia đình Thánh gia nghèo hèn ở làng quê Nazareth dần được soi sáng khắp thế gian để không ai bị loại trừ khỏi ơn cứu độ.

Ước gì mỗi người chúng ta ý thức về Hội Thánh hiệp hành, để sứ vụ của Hội Thánh như ánh sáng rọi bước cho mọi người tìm đến với Chúa Giêsu Hài Đồng bằng nghĩa cử yêu thương dành cho người đồng loại. Qua cung cách yêu thương anh chị em mình bằng những hành động bác ái cụ thể, chúng ta luôn ở lại trong ánh sáng của Chúa. Amen.