Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C

Tin mừng Ga 6, 35-40: Đức Giêsu là Đấng đã được tuyên báo trong Cựu Ước, Ngài chính là Con Một Thiên Chúa Cha. Chúa Cha đã sai Ngài đến thế gian, để thực hiện chương trình cứu chuộc.

Ai đến với Tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6,36).

Đức Giêsu là Đấng đã được tuyên báo trong Cựu Ước, Ngài chính là Con Một Thiên Chúa Cha. Chúa Cha đã sai Ngài đến thế gian, để thực hiện chương trình cứu chuộc. Thánh Gioan trình bày cách rõ ràng, Chúa Giêsu xuất thân từ chốn nhiệm màu, chỉ có mình Ngài biết được nhiệm màu của Thiên Chúa, như thế Đức Giêsu là bánh thiêng liêng, chấm dứt đói khát và ban sự sống cho con người. (x. Ga 6,38).

Thực tế cuộc sống, nhiều lúc chúng ta chỉ muốn tìm những mối lợi trước mắt mà không lượng định giá trị vĩnh cửu của nó. Đôi lúc chúng ta vô tình đánh đổi hạnh phúc vĩnh cửu để nhận lấy cái chóng qua.

Thời xưa, người ta đã có tham vọng sống trường sinh. Càng đi tìm phương thuốc trường sinh, người ta càng thất bại não nề. Số phận hay chết của con người bó buộc họ vào một định mệnh cay nghiệt.

Chỉ một khái niệm “trường sinh” mà đã làm khốn khổ bao người. Hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho ta một phương dược trường sinh là chính Thịt Máu ngài. Vậy chúng ta còn chờ đợi gì mà không chạy đến với Ngài để được thông phần sự sống trường sinh với Ngài. Amen.

 
Lm. Giuse Nguyễn Anh Tuấn