Clock-Time

Suy niệm thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C

Hình ảnh người cha nhân hậu trong Tin Mừng Chúa Nhật vừa qua, cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và hay thương xót.
“... và phán quyết của Tôi thì công minh, vì tôi không tìm ý riêng Tôi, nhưng tìm ý Đấng đã sai Tôi.” (x. Ga 5,30b).
 
Hình ảnh người cha nhân hậu trong Tin Mừng Chúa Nhật vừa qua, cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và hay thương xót. Đức Giêsu chính là dung mạo về lòng thương xót của Thiên Chúa biểu tỏ cho con người.

Tin Mừng hôm nay là lời mạc khải của Đức Giêsu: chính Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Chúa Cha sai đến, là Đấng xét xử trần gian. Ai tin vào Ngài thì được sống. Ai tin vào Ngài thì tin vào quyền năng xét xử của Ngài: đó là quyền năng xét xử công minh và dựa trên tình yêu.

Thế mà, Tin Mừng hôm nay, khi nghe Chúa Giêsu nói, những người Dothái cảm thấy sốc. Họ cho là Đức Giêsu nói phạm thượng vì tự xưng là Con Thiên Chúa. Họ cho là Đức Giêsu nói phạm thượng khi tự xưng là Đấng xét xử trần gian. Khi đối chiếu lời Đức Giêsu nói với sách tiên tri Đanien và sách Hênóc về tương lai của nhân loại, người Dothái càng thêm căm phẫn cho là Đức Giêsu nói phạm thượng.

Đối với chúng ta, Tin Mừng hôm nay, khi lắng nghe, chúng ta cảm thấy hân hoan vui mừng. Vì chúng ta đã biết Chúa Giêsu là Chúa thật sự và là con người thật sự. Chúa Giêsu xét xử trần gian, trong đó có mỗi chúng ta. Mà Chúa Giêsu quyền năng, thông suốt mọi sự nên Ngài xét xử công minh, không xử oan cho ai hết. Ngài lại là lòng thương xót của Thiên Chúa nên Ngài cũng khoan hồng tha thứ tội lỗi cho ta. Ngài xét xử dựa trên tình yêu!

Mỗi người chúng ta tập noi theo đời sống trần thế của Chúa Giêsu, để ta sống xứng đáng là con Thiên Chúa như Ngài là Con Thiên Chúa trọn hảo. Tập sống theo đời sống của Chúa Giêsu cũng là sống dựa trên tình yêu vậy. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Anh Tuấn