Clock-Time

Suy niệm thứ Tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Tin mừng Ga 16: 12-15: Bước vào Tháng hoa với những cơn mưa mát mẻ, tưới gội bao sinh vật, mùa xuân dường như đang đến với những áng hoa muôn màu muôn sắc...
 

Tin mừng Ga 16: 12-15

Bước vào Tháng hoa với những cơn mưa mát mẻ, tưới gội bao sinh vật, mùa xuân dường như đang đến với những áng hoa muôn màu muôn sắc. Những ngày này, chúng ta cũng đang mong đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài là Đấng giúp ta hiểu hết sự thật toàn vẹn.

Giáo Hội dành Tháng hoa này cho Đức Trinh Nữ Maria thật là phù hợp. Mẹ là đóa hoa đẹp nhất trong các thụ tạo của Thiên Chúa, Mẹ trở nên điều đẹp đẽ nhất dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẹ cũng là môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, Mẹ thường suy đi nghĩ lại những biến cố cuộc đời có liên quan đến Chúa Giêsu, con của Mẹ. Do đó, Mẹ cũng là người hưởng nhờ ơn Chúa Thánh Thần đầu tiên, Mẹ hiểu sự thật toàn vẹn nơi Thiên Chúa, Mẹ phó thác đời mình trong tay Thiên Chúa.

Bởi thế, chúng ta hãy dành thời gian đặc biệt trong tháng hoa này, dâng những đóa hoa đẹp nhất cuộc đời chúng ta để dâng lên Mẹ, Mẹ sẽ bổ túc cho đẹp thêm rồi dâng lên Thiên Chúa. Chớ chi những đóa hoa lòng này giúp chúng ta đến gần Chúa hơn và hưởng nhờ ơn Chúa Thánh Thần cách sâu xa hơn. Amen.