Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6:45-52 Biển là biểu hiện của sự chết, của sự dữ. Qua phép lạ Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ, Chúa muốn mặc khải cho các môn đệ nói riêng, với chúng ta nói chung là chính Người đến để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ, ràng buộc của tội lỗi, của sự chết. 

THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH B

  


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6:45-52)
 
45 Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông.46 Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện.47 Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất.48 Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông.49 Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên.50 Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt,52 vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội!

Suy niệm
 

Trang Tin Mừng hôm qua thánh Marco đã cho chúng ta thấy và biết được quyền năng của Chúa được biểu lộ qua việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, thì trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Marco lại cho chúng ta thấy và biết được Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng của Chúa bằng cách Người đi trên mặt biển để đến với các môn đệ.

Biển là biểu hiện của sự chết, của sự dữ. Qua phép lạ Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ, Chúa muốn mặc khải cho các môn đệ nói riêng, với chúng ta nói chung là chính Người đến để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ, ràng buộc của tội lỗi, của sự chết. Chính Chúa Giêsu chiến thắng sự dữ và cả sự chết.  

Nhìn lại đời sống của chính mình, chúng ta đã không ít lần để cho sóng biển nhấn chìm chúng ta. Những sóng biển đó là gì? Đó chính là cái tôi của mình, sự ích kỷ, sự thờ ơ thiếu quan tâm đến những người xung, v.v.

Một khi đã nhận ra chúng ta đang bị sóng biển là sự dữ, tội lỗi  khống chế, chúng ta có biết chạy đến với Chúa Giêsu để người cứu chúng ta hay không? Hay chúng ta chỉ muốn làm nô lệ cho tội lỗi hơn là để cho Chúa giải thoát chúng ta? 

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có muốn để Chúa đi bên cạnh mình không? Hay chúng ta chỉ muốn đi một mình? 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con luôn biết nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng con, để mỗi lần chúng con gặp những gian nan, khốn khổ, thất vọng thì chúng con dễ dàng nghe và nhận ra được tiếng Chúa đang nói để an ủi chúng con, nâng đỡ chúng con như năm xưa Chúa đã an ủi và động viên các môn đệ khi họ gặp những khó khăn: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường