Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Thường Niên V (Mc 7:14-23)-GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay trình thuật việc Đức Giêsu tuyên bố một sự thật, đó là: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” 

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN
NGÀY 09/02/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (7,14-23)

14 Một hôm, Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có tai nghe thì nghe!”17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.18 Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.20 Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay trình thuật việc Đức Giêsu tuyên bố một sự thật, đó là: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7, 15).

Thật vậy, chính tận sâu thẳm cõi lòng, người ta mới thấy được cội rễ của sự thiện hay ác! Một hành vi tốt hay xấu không chỉ do hoàn cảnh, phong tục của xã hội, mà trước tiên là do lòng người: Ý hướng tốt, hành động sẽ tốt; ý hướng xấu thì hành động sẽ xấu. Từ cõi lòng con người có thể xuất phát từ bi, nhân ái, bao dung, độ lượng, yêu thương, tha thứ. Nhưng cũng từ cõi lòng con người cũng có thể bộc phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Như thế, không phải bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì làm cho con người ra ô uế, nhưng là do lòng người mới chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Chúng ta nghe Lời Chúa và sống theo đường lối của Ngài: biết bảo vệ sự thanh sạch, sự tốt đẹp của tâm hồn hơn là sự thanh sạch, sự kiều diễm của thân xác. Biết thi hành bác ái, công bằng xã hội hơn là tổ chức hay tham dự các hình thức nghi lễ lộng lẫy, rầm rộ bên ngoài. Biết giữ lòng mến Chúa yêu người cách trọn vẹn hơn là thi hành tỉ mỉ các tập tục bên ngoài của xã hội. Sống tinh thần của luật hơn là hình thức bên ngoài của luật. Cần có một lương tâm chân chính, một tâm hồn trong sạch, một trái tim mở rộng, chúng ta mới có thể yêu mến Chúa cách đích thực và yêu thương tha nhân cách chân thành.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một tâm hồn thánh thiện, đạo đức, để từ nơi đó phát xuất ra tình yêu thương chân thành. Amen.