Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Thường Niên VI (Mc 8:22-26) - GKGĐ GP Phú Cường

Sau những lời dạy dỗ các môn đệ (x. Mc 8,14-21) và trước khi Phêrô tuyên tín về thân thế của Chúa Giêsu, thì Người và các môn đệ đến vùng Bếtsaiđa. Tại đây, Người đã chữa lành cho một người mù. Phép lạ chữa người mù Bétxaiđa làm nổi bật quyền ban ánh sáng của Chúa Giêsu và những nỗ lực của Người giúp mở mắt tâm hồn cho các môn đệ.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
NGÀY 16/02/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (8,22-26)

22 Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?”24 Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại”.25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.26 Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng”.

SUY NIỆM

Sau những lời dạy dỗ các môn đệ (x. Mc 8,14-21) và trước khi Phêrô tuyên tín về thân thế của Chúa Giêsu, thì Người và các môn đệ đến vùng Bếtsaiđa. Tại đây, Người đã chữa lành cho một người mù. Phép lạ chữa người mù Bétxaiđa làm nổi bật quyền ban ánh sáng của Chúa Giêsu và những nỗ lực của Người giúp mở mắt tâm hồn cho các môn đệ.

Tuy nhiên, để hiểu được ý nghĩa phép lạ này (Chúa Giêsu chữa một người mù), chúng ta phải đọc nó trong văn mạch những chuyện phía trước: Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (x. Mc 8,1-10), nhưng các người Pharisêu chẳng những không tin vào quyền năng của Người mà lại còn thách Người làm một dấu lạ từ trời (x. Mc 8,11-13). Chính các môn đệ cũng không thấy được điều gì cao hơn là những miếng bánh (x. Mc 8,14-21). Họ đúng là những người mù không đọc ra ý nghĩa những dấu chỉ.

Người mù trong câu chuyện này chính là hình ảnh của những người không hiểu (Pharisêu, các môn đệ, và chúng ta ngày nay). Quả thật, nỗ lực làm cho họ hiểu được, đó là điều rất khó. Vì thế, Chúa Giêsu phải đặt tay vào mắt anh mù tới hai lần thì anh mới thấy được rõ ràng. Người mù ban đầu không thấy gì cả, sau khi được Chúa Giêsu sờ vào mắt thì anh thấy mờ mờ; sau khi Người đặt tay lần thứ hai thì anh hoàn toàn thấy rõ.

Cách chữa trị của Chúa Giêsu mang tính tiệm tiến: từ trông thấy mờ mờ đến nhìn thấy tỏ tường. Điều này cũng diễn tả chiều kích đức tin mà Chúa từ từ khơi dậy nơi anh ta: từ việc tin nhận vào Chúa cách yếu ớt đến tin nhận Người là Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu cũng nhẫn nại như vậy đối với các môn đệ trong quá trình huấn luyện các ông. Từ những người chưa hiểu và chậm tin, cuối cùng họ cũng nhận biết Người là Đấng Cứu Thế, như lời thánh Phêrô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô”.

Trong công tác giáo dục, nhất là giáo dục đức tin hay hướng dẫn đời sống tâm linh, chúng ta cũng cần phải kiên trì dạy dỗ thì mới thành công được. Chúng ta còn được mời gọi không ngừng trau dồi và huấn luyện đức tin cho chính mình và những người chúng ta có trách nhiệm. Muốn được như thế, mỗi người phải có trách nhiệm cộng tác với ơn Chúa để củng cố và phát triển đức tin, nhờ việc học hỏi và sống các chân lý đức tin. Nhất là chúng ta phải biết để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và làm theo sự chỉ bảo của Người.

Lạy Chúa, ngày chúng con được rửa tội, vị linh mục đã thay mặt Chúa để nói với chúng con: “Epphata”, nghĩa là: hãy mở ra. Nhưng đức tin của chúng con chỉ như một con mắt mới mở hé, cho nên phần nào đó chúng con cũng giống như những người mù. Hôm nay, chúng con xin Chúa, một lần nữa, thương đặt tay trên mắt chúng con, để cặp mắt đức tin của chúng con được mở ra trọn vẹn mà nhìn thấy Chúa. Amen.