Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Thường Niên VII (Mc 9:38-40 ) - GKGĐ GP Phú Cường

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 23/02/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (9,38-40)

38 hôm ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”.39 Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

SUY NIỆM

Trang Tin mừng hôm nay thuật lại việc môn đệ ngăn cản những người lấy danh Thầy mình để trừ quỷ bởi vì họ không theo. Cái nhìn của môn đệ Gioan theo một lý lẽ rất con người: Tại sao anh lại dám lấy danh Giêsu - Thầy của chúng tôi - để trừ quỷ khi anh không thuộc nhóm chúng tôi? Các anh lấy tư cách gì để làm chuyện ấy?... Thế nên, các môn đệ tìm cách ngăn cản vì họ không theo Chúa, họ không thuộc nhóm các ông. Đức Giêsu đã khai mở và dạy các ông cũng như chúng ta phải có cái nhìn quảng đại bao dung hơn: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

Não trạng “Phe mình phe ta” sẽ làm cho chúng ta sống hơn-thua, ích kỷ và dễ gây ra chia rẽ. Chúng ta đã từng nghe thánh Phaolô trách tín hữu Côrintô bởi vì có người nói họ thuộc về ông Phaolô, người thuộc về ông Apôlô, người thuộc về ông Kêpha… Không! Theo Đức Kitô, người tín hữu thuộc về Đức Kitô thì không phân biệt người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do. Tất cả đều là các chi thể trong thân thể mầu nhiệm Hội thánh của Chúa Kitô. Tất cả đều cộng tác theo ân sủng Chúa ban để làm sáng danh Chúa.

Quả thực, mỗi chúng ta là Kitô hữu, dù ở thời nào, nơi đâu chúng ta vẫn thuộc về Đức Kitô. Chúng ta không phân biệt giai cấp giàu nghèo, không phân biệt ngôn ngữ màu da bởi vì chúng ta thuộc về Đức Kitô mà Đức Kitô vẫn là MỘT, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Chính vì lẽ ấy, chúng ta đừng bao giờ có cái nhìn hơn thua vì ganh tỵ, nhưng xin hãy có cái nhìn tích cực và quảng đại hơn để chúng ta thấy thánh ý Chúa trong mọi sự.

Lạy Chúa, xin đừng để tâm trí chúng con trong những giới hạn hẹp hòi của sự hơn thua, của phe nhóm, nhưng xin mở lòng trí chúng con, giúp chúng con biết xây dựng sự hiệp nhất và có cái nhìn tích cực hơn trong mọi sự. Amen.