Clock-Time

Suy niệm thứ tư tuần 4 phục sinh năm C

Tin mừng Ga 12, 44-50: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi;”
Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi;” (Ga 12,44).

Một bà cụ đạo đức cảm nhận có nhiều tật xấu bà không thể bỏ được, dù đã cố gắng rất nhiều. Bà vào xưng tội và trình bày cho cha giải tội biết. Cha giải tội ôn tồn nói: Bà hãy nhìn cây xoài nhà xứ đi. Trải qua mùa thu rụng lá nhưng một số lá vẫn không rụng. Rồi trải qua mùa đông giá rét, cộng với những cơn gió lớn, một số lá trong đó rụng, nhưng vẫn còn một số không rụng. Thế nhưng mùa xuân đến, tất cả những chiếc lá đó rụng, nhường chỗ cho những chồi non mơn mởn.

Điều làm cho mọi chiếc lá rụng, không phải là do thời tiết, hay gió mưa mà là sức sống mới nảy sinh. Những tật xấu nơi bản thân ta cũng thế. Sức sống mới trong ta được Đấng Phục Sinh ban tưới. Chính khi cảm nhận niềm vui Chúa Phục Sinh và sống niềm vui ấy, những việc tốt nơi ta đẩy lùi những gì chưa tốt và giới hạn trong ta.

Hãy dành chút thời gian thinh lặng để cảm nhận Ơn Cứu Độ mà Chúa Phục Sinh ban cho bản thân ta và cho từng người khác nữa. Còn gì quan trọng hơn trong cuộc đời này đáng để ta bận tâm. Mỗi chúng ta được Chúa dựng nên là để sống hạnh phúc. Hãy để Chúa chăm lo đời sống chúng ta. Amen.
 
Lm. Giuse Nguyễn Anh Tuấn