Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 24:13-35 Dọc đường, khi Người nói chuyện giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lên sao?

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 19/04/2017,

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 24: 13-35)
 

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Giêrusalem sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có chuyện gì, vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy ?” Một người tên là Clêopas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa Giêsu hỏi: “Việc gì thế ?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu, quê thành Nagiarét, Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đẽ bắt nộp Người để xử tử và đóng đdinh Người vào thập giá. Về phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rỗi. Nhưng mấy người phụ nữ trong hóm chúng tôi, thật sự đã làm ho chúng tội lo sợ. Họ đền mồ từ tảng sáng và không thấy xác Người. Họ trở về nói đã thấy Thiên Thần hiện ra bảo rằng: “Người đang sống”. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời ác người phụ nữ đã nói, còn Người thì họ không gặp”. Bấy giờ, Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chớ thì Dấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao ?” Rồi Người bắt đầu từ Môisê đến tất cả các tiên tri, và giải thích cho hai ông tất cả những lời Kinh Thánh nói về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn ăn, Người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ liền sáng ra và họ nhận ra Người. Đoạn Người biến mất.Họ nói với nhau: “Phải chăng tâm lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh thánh cho chúng ta đó sao ?” Ngay lúc ấy, họ chỗi dậy trở về Giêrusalem và gặp mười một tông đồ và các bạn đang tụ họp. Hai ông bảo họ: “Thật Chúa đã sống lại và hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

 

SUY NIỆM

“Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã chiều và ngày sắp tàn”.

Bài Tin mừng hôm nay có một khởi đầu buồn nhưng có một kết thúc vui. Khởi đầu có hai người buồn bã rời bỏ cộng đoàn để về quê. Kết thúc chính hai người đó đã làm nhân chứng cho niềm tin sống động Chúa đã Phục Sinh. Lúc đi thì nặng trĩu nỗi buồn thất vọng. Khi về thì vỡ hòa trong hân hoan của niềm hy vọng. Khi đi thì “Chúa đã bị tử hình và chôn táng trong mộ”. Khi về thì “Chúa đã sống lại thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon”. Và chính lời mời với tâm trạng u buồn thất vọng của hai môn đệ : “Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã chiều và ngày sắp tàn”, đã được Chúa Phục Sinh biến đổi “Mắt họ sáng ra và nhận ra Người”, đến độ họ phải nhìn lại niềm tin của mình : “Dọc đường, khi Người nói chuyện giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lên sao?”.

Hai môn đệ đàng từng không tin vào lời các phụ nữ nói về ngôi mộ trống, về lời thiên thần báo tin “Người vẫn sống”; và cũng không tin cả những lời các môn đệ khác đã ra mộ và thấy sự kiện đúng như lời các bà ấy nói. Chính thái độ cứng lòng tin đó đã nói lên rằng hai môn đệ này không phải là những người nhẹ dạ, cả tin.. vì thế, việc hai ông kể lại : đồng bàn với Chúa Phục Sinh trên đường đi Emmaus và các ông đã nhận ra Người khi bẻ bánh, thì xác thực.

Chúng ta cũng có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa, để đón nhận những giáo huấn của Người, qua các dấu chỉ nơi những người đang đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, trong niềm tin. Điều này cũng nhằm giúp chúng ta xác tín vào sức sống và sự soi sáng của Thánh Kinh khi chúng ta đọc, suy ngẫm, lắng nghe Thánh Kinh.

“Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã chiều và ngày sắp tàn”. Với lời mời tỏ lòng hiếu khách hai môn đệ đã được Phục Sinh trong tâm hồn và tràn đầy niềm hy vọng; chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta lòng hiếu khách và tinh thần khao khát Chúa, và xin Chúa cũng tỏ mình cho chúng ta được thấy qua những biến cố cuộc đời.

Lạy Chúa, xin tỏ mình ra cho chúng con. Amen 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường