Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 29-32:  Sám hối, có thể nói đó là trọng tâm cho những ai muốn đón nhận ơn tha thứ và hạnh phúc nước trời mà Chúa hứa ban.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A


NGÀY 04-03-2020

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 11: 29-32)

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
 
SUY NIỆM
 
         Trong Sứ điệp Tin Mừng hôm nay, qua hình ảnh ông Giôna, nhắc nhở chúng ta về lòng sám hối của mỗi người. Sám hối, có thể nói đó là trọng tâm cho những ai muốn đón nhận ơn tha thứ và hạnh phúc nước trời mà Chúa hứa ban. Và để sám hối thật sự, chúng ta cần: 

         1. Nhận ra mình là người có tội.

         2. Tỏ lòng thống hối lo buồn với những lỗi phạm.

        3. Tin vào tình thương, tha thứ của Thiên Chúa.

        4. Quay về với Thiên Chúa. 

Thiếu đi một trong bốn điều trên thì không còn là lòng sám hối chân thành đối với Chúa. Một trong những nguyên nhân làm cho con người không chân thành với Thiên Chúa là vì con người thiếu đi niềm tin và nghi ngờ chính lòng thương xót của Thiên Chúa. Dấu chỉ mà Chúa Giêsu diễn tả trong Tin Mừng hôm nay đã thể hiện thật sống động hình ảnh của con người đối với Thiên Chúa. Khi con người nghi ngờ, không tin vào Thiên Chúa, con người dễ bị cám dỗ chính mình là Thiên Chúa, nên không nhìn thấy được những dấu lạ hay ơn lành của Chúa trong cuộc đời mình. Khi có niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra rằng, mỗi một ngày sống là ơn ban, mỗi biến cố trong cuộc đời mình chính là dấu lạ mà Chúa không ngừng tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta.

Khi nhìn nhận tất cả những biến cố xảy ra trong thế giới này, những hiểm họa, dịch bệnh, những đe dọa đến sự sống, v.v. đều là dấu chỉ nhắc nhở chúng ta về chính lời Chúa Giêsu đã nói khi bắt đầu sứ vụ rao giảng của Người: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến”.

Lạy Chúa, có những bàn tay con người đã gây ra chết chóc, hiểm họa, khổ đau. Còn Chúa, Chúa vẫn luôn yêu thương và trao ban cho mỗi người chúng con hạnh phúc, an lành vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào ơn cứu độ, tình yêu và lòng thương xót của Chúa để chúng con biết ngoan ngoãn sám hối mỗi ngày và nhất là trong Mùa Chay thánh này. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường