Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 29-32: Phép lạ với chúng ta diễn ra hằng ngày. Sự sống, bình an và niềm vui cộng đoàn là những phép lạ tỏ tường nhất với chúng ta. Đồng thời, đó là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa với chúng ta.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B


NGÀY 24-02-2021

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 11: 29-32)

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
 
SUY NIỆM
 

Sức hút của Chúa Giêsu là không thể chối cãi. Ở thời điểm đó, Chúa Giêsu có cơ hội minh chứng thiên tính của Người, nhưng Người đã chọn cách giữ thinh lặng. Thiên tính của Người chỉ được tỏ bày đúng lúc, đúng thời.

Một cử tọa đông đúc hiện diện để nghe Chúa Giêsu giảng. Tuy nhiên, Người đã không dùng họ như một công cụ để câu dựng hình ảnh của mình, nhưng lại dùng sự hiện diện đông đủ này để giáo huấn họ về niềm tin. Niềm tin vào Thiên Chúa nên được xây dựng trên chính lòng chân thành và ý muốn ngay lành của mỗi người. Chúa Giêsu nói cách cứng rắn: “Dòng giống này là dòng giống gian ác…’’. Chỉ có tội lỗi mới khiến con người trở nên đáng sợ như thế. Tội lỗi khiến con người trở nên chai cứng, vì thế, lời cảnh báo của Chúa Giêsu chỉ như “nước đổ lá khoai”. Tư tưởng thực dụng đã ăn sâu vào lòng dân khiến họ nhìn Chúa Giêsu mà chẳng nhận ra Người là Đấng Messia. Họ đòi điềm thiêng, dấu lạ từ nơi Chúa Giêsu, nhưng họ lại không nhận ra bản thân họ đã cưu mang sự dối trá cho nên họ không thể phân định “sự thật” đang hiện diện bên cạnh họ. Đương nhiên, Chúa Giêsu hiểu phép lạ không phải để phô trương thân thế cho bằng để cứu giúp những ai có lòng tin. Cho nên họ không đáng để nhìn thấy những dấu lạ. Trước khi họ nhìn thấy dấu lạ thì điều quan trọng hơn đối với họ chính là được điều chỉnh, sửa dạy cho có một đức tin tinh tuyền và trong sạch, lúc đó phép lạ mới sinh ích cho họ và cho cộng đoàn.

Phép lạ với chúng ta diễn ra hằng ngày. Sự sống, bình an và niềm vui cộng đoàn là những phép lạ tỏ tường nhất với chúng ta. Đồng thời, đó là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa với chúng ta. Dấu chỉ cụ thể hơn nữa, khi chúng ta cùng nhau tham dự thánh lễ, chia một tấm bánh, một chén rượu và sống hiệp thông với nhau. Sau cùng, đời sống của mỗi cá nhân có những lúc thăng, lúc trầm, lúc buồn, lúc vui… đó cũng là trải nghiệm tuyệt vời về tình yêu dành cho Chúa và cho nhau.

Lạy Chúa, xin thương biến đổi trái tim chúng con để chúng con nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường