Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 29-32: hế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na....

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B


NGÀY 21-02-2018

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 11: 29-32)

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
 
SUY NIỆM

Sám hối là hành vi hối tiếc vì đã bỏ qua không làm một điều tốt. Qua việc nhắc lại sự kiện của dân thành Ninivê năm xưa nhờ biết nghe theo lời Chúa gọi mời qua miệng ngôn sứ Giona “cải thiện đời sống, bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm” mà tránh được sự trừng phạt của Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng mời gọi người Do Thái sám hối để lãnh nhận ân ban là sự sống của Thiên Chúa. Tiếc thay, do cứng lòng tin, nhiều người Do Thái đã không biết sám hối nên họ đánh mất cơ hội quí giá để lãnh nhận quà tặng sự sống mà Chúa hứa ban.

Người Do Thái đánh mất cơ hội để hoán cải là vì họ muốn xem thấy những dấu lạ hơn là tin và thực hành những lời giáo huấn của Chúa. Thay vì đó nhận sự dậy dỗ của Chúa bằng lòng mến và niềm tin, họ chỉ muốn đón nhận Chúa qua những phép lạ hay những việc làm phô trương sức mạnh bên ngoài. Chúa Giêsu thấu hiểu rõ lòng dạ vụ lợi của họ nên Người đã từ chối không thực hiện các phép lạ cho họ và chỉ trích họ cách nặng nề: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na”.

Chúng ta đã và đang bước vào hành trình của bốn mươi ngày chay thánh. Đây là thời gian thuận tiện và là cơ hội tốt để thực thi điều Chúa muốn “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Việc sám hội mời gọi chúng ta lắng nghe lời giáo huấn của Chúa và thay đổi những việc làm không ngay thẳng của chúng. Chúng ta phải biết nhìn nhận những thói quen cố hữu sai trái và quyết tâm sửa đổi chúng. Thiên Chúa có thể làm nhiều dấu lạ để chinh phục chúng ta, nhưng Ngãi đã không làm điều ấy. Ngai không muốc chúng ta giống người Do thái xưa chỉ chạy theo những hiếu kỳ bên ngoài, nhưng hãy hoán cái bằng thái độ của niềm tin.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những thói quen máy móc của chúng con trong đời sống đức tin. Xin Chúa ban ơn sửa đổi chúng con, để chúng con biết yêu mến và thực thi lời Chúa bằng một hành động cụ thể của đức tin trong Mùa Chay thánh này như sẵn sàng từ bỏ những tính xấu cố hữu, để chúng ngày nên thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường