Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 29-32:  Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo người Pharisêu trước việc yêu cầu Người thực hiện phép lạ cho họ xem. Trong khi đó, phép lạ Chúa Giêsu thực hiện diễn tả tình thương của Thiên Chúa dành cho con người chứ không phải để thỏa mãn tính hiếu kỳ. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C


NGÀY 13-03-2019

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 11: 29-32)

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
 
SUY NIỆM

    Tín ngưỡng là một phần không thể thiếu của cuộc sống tâm linh con người. Và với truyền thống dân tộc Việt Nam, vào ngày khai xuân, người Việt còn có thói quen đến các nơi thờ phượng để cầu an và xin các ơn. Tuy nhiên, không khéo chúng ta dễ rơi vào tình trạng mê tín khi so sánh rằng “bụt nhà không thiêng” nên phải đi đến nơi này chỗ kia linh thiêng mới xin được ơn. Khi nghe đồn đoán ở đâu có hiện tượng lạ là người ta tuôn đến vừa để xin ơn vừa vì tính hiếu kỳ. 

    Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo người Pharisêu trước việc yêu cầu Người thực hiện phép lạ cho họ xem. Trong khi đó, phép lạ Chúa Giêsu thực hiện diễn tả tình thương của Thiên Chúa dành cho con người chứ không phải để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Vậy nên, phép lạ thực chất có giá trị nâng đỡ niềm tin chứ không phải là một điều kiện để tin; hay không có phép lạ thì không tin. 

    Đức tin vào Chúa là một đức tin do ân huệ Chúa ban cách nhưng không dành cho những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. Người thành tâm sẽ nhận ra Chúa ở mọi nơi, mọi lúc qua các dấu chỉ trong đời thường, trong lúc cầu kinh nguyện ngắm, khi thực thi các việc đạo đức và bác ái, nhất là khi hiệp dâng thánh lễ. Qua đó Chúa kêu gọi con người tin vào Chúa và hoán cải đời sống của mình; cũng như chính khi biết nhận ra những yếu đuối của bản thân, con người cậy dựa vào Chúa hơn, để nhờ đó đời sống mình mỗi ngày được uốn nắn theo lời chỉ dạy của Chúa. Đây chính là phép lạ mà Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta. 

   Chẳng phải dân thành Ninivê sám hối nhờ lời rao giảng của ông Giôna sao? Hay nữ hoàng Phương Nam tìm nghe lời khôn ngoan của vua Salômon để tìm kiếm chân lý sao? Chúa Giêsu còn cao trọng hơn Giôna, khôn ngoan hơn Salômon vì Người là Thiên Chúa làm người, là Đấng Thiên Sai, nên chúng ta hãy chuyên tâm học hỏi Lời Chúa mỗi ngày một hơn để được chính Lời Chúa soi sáng mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường