Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lời của Chúa Giêsu không chỉ chữa lành bệnh tật, trừ thần ô uế nhưng còn đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Điều này đã được Tin mừng thánh Gioan nhắc đến qua lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68)...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 12/01/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (1,29-39)

29 Hôm đó, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!”38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó”.39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

SUY NIỆM

Trang Tin mừng chúng ta vừa nghe được nối tiếp với trang Tin mừng hôm qua. Nếu như trang Tin mừng hôm qua thánh Marcô thuật lại việc Chúa Giêsu đã dùng lời của Người kêu gọi những người làm nghề chài lưới, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước theo Chúa thì qua trang Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Marcô lại cho chúng ta thấy được sức mạnh Lời của Chúa Giêsu có thể trừ được thần ô uế.
Như trang Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Marcô thuật lại như sau: “Trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: ‘Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!’ Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: ‘Câm đi, hãy xuất khỏi người này!’ Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta”.

Lời của Chúa Giêsu không chỉ chữa lành bệnh tật, trừ thần ô uế nhưng còn đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Điều này đã được Tin mừng thánh Gioan nhắc đến qua lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa xuống trên chúng con, để qua sự hướng dẫn, canh tân đổi mới của Chúa Thánh Thần, chúng con biết nhận ra giá trị cao của Lời Chúa, để mỗi ngày sống chúng con biết chăm chỉ lắng nghe và đọc Lời Chúa. Vì Lời của Chúa không chỉ là niềm an ủi cho chúng con mà còn có thể chữa lành những căn bệnh thể lý, tâm linh và còn cho chúng con được sống đời đời. Amen.