Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 15: 29-37:  Chúa Giêsu là Bánh hằng sống không phải chỉ dành cho người Do Thái, nhưng là của tất cả mọi người. Người ban tất cả mọi thứ nhu cầu của con người.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG B


NGÀY 02/12/2020

  
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 15: 29-37)
 

Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ítraen. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường". Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?" Đức Giêsu hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ". Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.


Suy niệm

Chúa Giêsu đang ở trong thời kỳ chủ ý rút lui khỏi quần chúng, để chuẩn bị cho mình và cho các môn đệ trong những ngày thử thách cuối cùng. Người vào địa hạt của người Phênixi.

Điều kỳ diệu của câu chuyện này là trong việc chữa bệnh và cho toàn dân ăn, chúng ta thật sự nhìn thấy được lòng thương xót cùng sự nhân từ của Chúa Giêsu dành cho người ngoại bang. Đây là dấu cho thấy: Chúa Giêsu là Bánh hằng sống không phải chỉ dành cho người Do Thái, nhưng là của tất cả mọi người. Người ban tất cả mọi thứ nhu cầu của con người.

Người chữa lành người bệnh tật: người què, người đui và người câm được đặt dưới chân Người, và hết thảy đều được chữa lành. Chúa Giêsu mãi mãi quan tâm đến nỗi khổ đau thể xác của nhân loại. Những ai đang làm công tác mang lại sức khỏe và chữa lành cho người khác là đang làm công việc của Chúa Cứu Thế.

Người quan tâm đến kẻ mỏi mệt: dân chúng mỏi mệt và Người muốn thêm sức cho đôi chân của họ để đi đoạn đường dài và khó khăn. Chúa Giêsu mãi mãi quan tâm đến những kẻ lao khổ, cả những người có đôi mắt đờ đẫn và đôi tay rã rời.

Người cho kẻ đói ăn: chúng ta thấy, Người ban cho tất cả điều Người có để làm dịu sự đói khát và nhu cầu vật chất. Chúa Giêsu luôn quan tâm đến phần xác của con người cũng như quan tâm đến phần hồn của họ.

Qua đây chúng ta thấy, quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa đã đáp ứng nhiều nhu cầu của hoàn cảnh con người. Khi bàn về đoạn này, nhà chú giải Kinh Thánh Edersheim đưa ra một nhận xét rất hay. Ông đưa ra ba giai đoạn kế tiếp trong chức vụ Chúa Giêsu, và Người kết thúc mỗi giai đoạn bằng một bữa ăn đãi cho dân Người. Trước hết là việc cho năm ngàn người ăn xảy ra vào cuối sứ vụ ở Ga-li-lê, vì sau đó Người không dạy dỗ, giảng dạy và chữa bệnh ở đây nữa. Thứ hai là cho bốn ngàn người ăn xảy ra vào cuối giai đoạn sứ vụ ngắn ngủi của Người cho người ngoại bang ở ngoài lãnh thổ xứ Paléttin nơi miền Thập tỉnh. Thứ ba và cuối cùng là bữa ăn ly biệt ở Giêrusalem khi Chúa Giêsu bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời nhập thế của Người.

Đây quả là một ý hay. Chúa Giêsu luôn luôn để lại cho con người sức lực. Người tụ họp người ta lại để cho họ ăn Bánh hằng sống. Người luôn luôn cho họ chính mình Người trước khi Người lên đường. Người vẫn còn đến với chúng ta, ban cho chúng ta bánh làm thỏa mãn vĩnh viễn sự đói khát của linh hồn và sức mạnh để chúng ta có thể đi trọn những ngày của đời sống.

Lạy Chúa, trong tâm tình của Mùa Vọng, xin cho chúng con biết tỉnh thức trước bao nỗi thống khổ của nhân loại, tỉnh thức trước những nhu cầu thiết thực của anh em, hầu cuộc sống chúng con là bằng chứng sống động về tình yêu Chúa, một tình yêu trao ban đến tận cùng. Amen.

 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường