Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng (Mt 4:18-22) - GKGĐ GP Phú Cường

Lời Chúa không chỉ là một phương thuốc, mà còn là một thức ăn không thể thiếu cho tâm hồn. Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa sẽ làm cho thế gian đói khát, tuy nhiên không phải là đói vì cơm bánh, mà là đói để nghe Lời Ngài. Chính sự đói khát này là điều chúng ta cần, bởi vì khiến chúng ta không ngừng tìm kiếm và đón nhận Lời Chúa, biết rằng Lời ấy phải nuôi dưỡng chúng ta trong suốt cuộc đời.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG
Ngày 30/11/2022

GKGĐ GP Phú Cường

THÁNH ANRÊ, tông đồ. Lễ kính.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (4,18-22)

18 Một hôm, khi Đức Giê-su còn đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

SUY NIỆM

Hôm nay chúng ta mừng lễ kính thánh Anrê tông đồ - anh của Simon Phêrô và bạn của Gioan và Giacôbê. Tin mừng cho chúng ta biết Anrê cùng với các bạn chài đã lắng nghe Lời Chúa phán với họ như thế nào: “ Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá ”; “ Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người ”. Ở đây chúng ta thấy một sự đáp trả nhanh chóng phát suất từ niềm tin xác tín của các tông đồ, trong đó có thánh Anrê. Chính sự sẵn sàng này đã cho phép các tông đồ đón nhận sứ mạng trở thành những người rao truyền “ Tin mừng ” về sự cứu rỗi.

Quả thật, đức tin đến từ việc lắng nghe và điều được nghe là lời của Đức Kitô. Nghe để ghi khắc nơi con tim, để sống và để loan báo. Do đó, chúng ta được mời gọi lắng nghe Lời Chúa bằng chính trái tim của chúng ta như lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong chủ đề ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56: “ Hãy lắng nghe bằng con tim ”. Lắng nghe là phương cách lành mạnh, cũng là một đòi hỏi quyết định. Đây là lý do tại sao chúng ta dễ dàng muốn bịt tai mình lại trước Thiên Chúa - Đấng đang nói với chúng ta. Chúng ta hiểu rằng việc lắng nghe sẽ có hiệu quả. Chúng ta phải nghĩ rằng Lời Chúa là một phương thuốc, đôi khi làm cho chúng ta đau khổ và đánh đổi, bởi đó là lợi ích của chúng ta, để chuẩn bị cho chúng ta đón nhận các ân ban của Chúa.

Tuy nhiên, Lời Chúa không chỉ là một phương thuốc, mà còn là một thức ăn không thể thiếu cho tâm hồn. Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa sẽ làm cho thế gian đói khát, tuy nhiên không phải là đói vì cơm bánh, mà là đói để nghe Lời Ngài. Chính sự đói khát này là điều chúng ta cần, bởi vì khiến chúng ta không ngừng tìm kiếm và đón nhận Lời Chúa, biết rằng Lời ấy phải nuôi dưỡng chúng ta trong suốt cuộc đời. Không có gì trong cuộc sống có thể mang đến cho chúng ta sự vĩnh cửu, cũng không có gì có thể thực sự thỏa mãn chúng ta nếu nó không được nuôi dưỡng, thẩm thấu, soi sáng và hướng dẫn bởi Lời Chúa.

Chúng ta cầu xin thánh Anrê luôn giúp chúng ta biết lắng nghe, biết đón nhận Lời Chúa cách quảng đại, rất giản dị, rất huynh đệ, hiệp thông với Chúa và với nhau.