Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 29-39 Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô cho chúng ta thấy sau khi Chúa Giê-su trừ quỷ trong hội đường, Người tiếp tục thể hiện lòng thương xót không chỉ với bà mẹ vợ ông Simôn mà còn với tất cả những ai biết chạy đến với Người.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN A

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 1: 29-39)
 

29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy! "38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

SUY NIỆM

 

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô cho chúng ta thấy sau khi Chúa Giê-su trừ quỷ trong hội đường, Người tiếp tục thể hiện lòng thương xót không chỉ với bà mẹ vợ ông Simôn mà còn với tất cả những ai biết chạy đến với Người. Nơi Đức Giê-su, toàn thể niềm hy vọng của con người được thỏa đáng. Thế nhưng, Đức Giê-su không phải là Đấng để chúng ta lợi dụng trong những lúc gặp bất hạnh. Thật vậy, Đức Giê-su và chỉ một mình Người mới có thể cung ứng tất cả các nhu cầu của đời sống con người. Nhưng việc chạy đến và đón nhận những tặng phẩm từ nơi Đức Giê-su sẽ không có ý nghĩa và giá trị gì nếu chúng ta chỉ biết dừng lại ở khía cạnh thỏa mãn những nhu cầu về đời sống tự nhiên mà không vượt lên trên để nhận ra những tặng phẩm về sự sống siêu nhiên, sự sống đời đời nơi tình yêu của Thiên Chúa.

Đức Giê-su đến thế gian không chỉ để đáp ứng những nhu cầu về đời sống tự nhiên nhưng để cứu độ con người. Nếu Đức Giê-su có chữa bệnh đi nữa thì cũng là để cứu độ, nghĩa là cho con người được sống nhờ sự sống của Đức Ki-tô, dù khi khỏe mạnh hay ốm đau, cả lúc còn sống cũng như sau khi chết. Như vậy, phép lạ chữa bệnh chỉ là một cách dẫn con người đến niềm tin vào sự phục sinh của Đức Ki-tô, để rồi tiếp nhận sự sống mới nơi Đức Ki-tô Phục Sinh.

Lạy Chúa, hằng ngày trong cuộc sống, chúng con đã đón nhận biết bao nhiêu là ân sủng từ Thiên Chúa. Trước những tặng phẩm của Thiên Chúa, xin đừng để chúng con chỉ biết dừng lại ở khía cạnh thỏa mãn những nhu cầu về đời sống tự nhiên, nhưng xin cho chúng con nhận ra nơi các tặng phẩm của Thiên Chúa lời mời gọi vượt lên trên để nhận ra những tặng phẩm về sự sống siêu nhiên, sự sống đời đời nơi tình yêu của Thiên Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường