Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 29-39: Trong bài Tin mừng này, Chúa Giêsu cho thấy một hình ảnh rất nhiệt huyết cũng rất ư nhân từ. Chúa Giêsu làm việc không biết mệt mỏi...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN A

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 1: 29-39)

 
29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy! "38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
 

SUY NIỆM

 
Trong bài Tin mừng này, Chúa Giêsu cho thấy một hình ảnh rất nhiệt huyết cũng rất ư nhân từ. Chúa Giêsu làm việc không biết mệt mỏi. Người luôn làm gương cho các môn đệ về đời sống tương quan với Chúa Cha, với các môn đệ và với anh chị em tín hữu. Chúa Giêsu lắng nghe từng người trong họ, không phải những khi vui mà cả khi buồn, đau khổ và bệnh tật.

Trước nhu cầu thiết yếu, Chúa Giêsu luôn là cứu cánh và nguồn trợ lực cho họ, chỗ dựa vững chắc về niềm tin và sự sống. Ngài thể hiện vai trò người mục tử tốt lành, người lãnh đạo khôn ngoan và cả một thầy thuốc vô cùng tế nhị và sâu sắc.

Đầu tiên, Chúa Giêsu chữa cho bà nhạc của Simon bị cảm cúm. Cách chữa bệnh rất nhẹ nhàng. Chúng ta để ý sẽ nhận thấy Chúa Giêsu đến gần bên, cầm tay bà nâng dậy : một sự tiếp xúc cần thiết, vừa đủ, lại thêm việc được chữa lành bệnh tật từ Chúa Giêsu khiến bà khoẻ mạnh ngây lập tức. Đây không chỉ phản ánh chính xác căn tính của Chúa Giêsu và sứ vụ Chúa Cha trao phó, mà còn thể hiện cứu cánh tình yêu trong từng việc Chúa làm, để còn thúc đẩy người ta được biến đổi, tăng nhiệt huyết dấn thân cho họ. Chúng ta cứu giúp tha nhân xong rồi, chúng ta cần gì ở họ ? Điều chúng ta cần nơi tha nhân có giống với Chúa Giêsu không?

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường