Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 29-39  “Người chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật”. Chữa lành mọi bệnh tật thể lý của nhiều người là một trong những hoạt động rất thường ngày của Chúa Giêsu mà Tin Mừng hôm nay thuật lại nhằm cho mọi người chúng ta hiểu được lòng xót thương vô bờ bến của Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN B

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 1: 29-39)
 

29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy! "38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.


SUY NIỆM

“Người chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật”. Chữa lành mọi bệnh tật thể lý của nhiều người là một trong những hoạt động rất thường ngày của Chúa Giêsu mà Tin Mừng hôm nay thuật lại nhằm cho mọi người chúng ta hiểu được lòng xót thương vô bờ bến của Chúa.

Quả thế, từ việc chữa lành người mù từ khi mới sinh tại Giêrikhô, hay chữa lành bệnh bại liệt của một người đàn ông mà người ta phải thả xuống nóc nhà, hoặc chữa lành bệnh cảm sốt của bà nhạc gia ông Phêrô… là những hoạt động không chỉ biểu lộ uy quyền của một Đức Chúa, nhưng còn là một biểu lộ của lòng xót thương nơi một Thiên Chúa hạ cố làm người, “để cho con người được sống và sống dồi dào”. Chính những nghĩa cử đầy xót thương ấy của Chúa đã lôi kéo biết bao con người đi tìm Chúa như Tin Mừng hôm nay mô tả “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Để được chữa lành, một điều duy nhất Chúa cần nơi người bệnh là lòng tin: Tin vào Chúa là Đấng Cứu Độ.

Hôm nay cũng thế, biết bao người chúng ta vẫn khao khát được Chúa chữa lành khi họ mắc những chứng bệnh nan y mà các bác sỹ bất lực. Người ta đã chạy đến với Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria, của các thánh, tại các trung tâm Thánh Mẫu hay đền thánh kính các thánh. Họ đã không quảng ngại đường xa, khó khăn và gian khổ để chạy đến kêu xin Chúa trong niềm tín thác. Họ đến với Chúa không chỉ khát khao được Chúa chữa lành bệnh tật thể xác, nhưng còn khát khao xin Chúa chữa lành bệnh tật trong tâm hồn. Với lòng khát khao và tin tưởng mạnh mẽ, biết bao người đã được ơn Chúa chữa lành.

Lạy Chúa Giêsu, bệnh tật thể xác là một trở ngại lớn để ngăn cản mọi hoạt động, mọi tương quan của con với Chúa và với người khác. Đáng sợ hơn là thứ bệnh tật tinh thần là tội lỗi. Nó phá huỷ phẩm giá của chính con là người con của Chúa. Xin Chúa ban ơn chữa lành mọi đau khổ xác hồn, đển con được sống và làm chứng cho tình yêu Chúa nơi anh chị em con. Amen. 

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường