Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 17-28: Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể thấy những phản ứng ngược chiều của các tông đồ trước biến cố thập giá của Chúa Giêsu....

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A


NGÀY 15/03/2017
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20: 17-28)

17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người,19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."
 
SUY NIỆM

Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể thấy những phản ứng ngược chiều của các tông đồ trước biến cố thập giá của Chúa Giêsu. Có tông đồ thì xin được ngồi bên hữu hay bên tả của Chúa, nhưng lại có những tông đồ thì ghen tị bất bình, vì cũng muốn có được phần vinh quang và quyền hành khi theo Chúa. Trong khi đó, biến cố thập giá mà Chúa Giêsu đã muốn cho các môn đệ của mình thấy đó là: Người bị các thượng tế và luật sỹ bắt, họ sẽ xử tử Người. Rồi họ sẽ phó mặt Người cho dân ngoại chế nhạo, đánh đập, đóng đinh, giết chết; và rồi Người sẽ sống lại. Thế nhưng, các tông đồ không hiểu, họ chỉ tranh dành và ganh tị với nhau.

Khi nghe đoạn Tin Mừng này, rất có thể chúng ta dừng lại dòng suy nghĩ sự việc chỉ xảy ra nơi các tông đồ mà thôi. Tuy nhiên, khi nhìn vào cuộc sống của người Kitô hữu, thì những phản ứng của các tông đồ dường như đang ẩn hiện cách nào đó không ít trong chúng ta.

Có những người muốn chọn con đường theo Chúa, nhưng với điều kiện là không có thập giá; rồi cũng có những người lại chọn lấy thập giá mà không có Chúa Giêsu Kitô. Thế nhưng, sự đau khổ mà không có Chúa Kitô là sự đau khổ không có ý nghĩa cứu độ, đó chỉ là một sự đau khổ đè bẹp con người, giết chết con người.

Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu thì không thể và cũng không nên tách rời thập giá ra khỏi Chúa Giêsu. Bởi vì, những đau khổ và những hy sinh chỉ thật sự có ý nghĩa khi được liên kết với Chúa Giêsu.

Trong quyển sách “Đường hy vọng”, Đức Cố Hồng y FX. Nguyễn Văn Thuận có viết: “Ai cũng kính trọng những người được in năm dấu thánh, nhưng ai cũng sợ Chúa in năm dấu thánh trên mình bằng hy sinh”. Có thể nói, hy sinh là từ bỏ chính mình mà vác thập giá theo Chúa. Đó là điều kiện tiên quyết để đi theo Chúa. Sự hy sinh trong đời sống thường ngày được thể hiện, khi mà chúng ta có thể tươi cười với người nói móc họng, có thể im lặng trước một lời vu cáo bất công, làm hòa với kẻ bất hòa; hay có thể không nói một lời khó nghe, không trả đũa.

Có thể nói, mỗi giờ phút trong ngày sống đều là dịp để cho chúng ta hy sinh. Vì  khi hy sinh là chính lúc chúng ta đáp lại lời chấp vấn của Chúa: con có uống nổi chén đắng của thầy không?

Ước gì mỗi người trong chúng ta luôn thưa với Chúa rằng: con tình nguyện uống chén đắng đến giọt cuối cùng và là chén đắng của Chúa, bởi vì Chúa đã uống trước con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường