Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 17-28: Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A


NGÀY 11/03/2020


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20: 17-28)

17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người,19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."
 
SUY NIỆM

         Trong đoạn Tin Mừng, hạn từ “lên Giêrusalem” không chỉ là diễn tả một con đường, một hành trình. Đọc lướt qua, ta có cảm tưởng như việc đi lên Giêrusalem của Chúa giống như chúng ta đi một hành trình từ A đến B. Không phải như thế. Nhiều lần Tin Mừng nhắc đến cụm từ này. Và khi nghe đến cụm từ này, chúng ta phải liên tưởng ngay đến cuộc đời và toàn bộ sứ vụ của Chúa Giêsu. Toàn thời gian của Chúa Giêsu là để lên Giêrusalem và sứ vụ của Chúa cũng là Giêrusalem. Cuộc hành trình ấy dài đến 3 năm rao giảng. Con đường của hành trình ấy không phải là dân Do Thái rước Chúa vào thành như một vị vua với những tung hô: hoan hô con vua Đavít, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hành trình đỉnh cao ở Giêrusalem là trên đồi Sọ, với cái chết trên thập giá. 

        Liên hệ ý nghĩa này với đoạn đầu của Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy toàn bộ ý nghĩa của lời loan báo của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của Người. Người không ngại nói về cuộc khổ nạn đó cho các môn đệ và càng không che dấu với các môn đệ thân tín nhất. Có một tâm thế sẵn sàng và cũng có một chương trình sẵn sàng, không hề thụ động, không hề bỡ ngỡ. Tất cả cần được chuẩn bị cho các môn đệ của Người. 

       Thế nên, từ sứ mạng và hành trình của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta hãy nhìn về sứ mạng và hành trình của chúng ta, là môn đệ, là Kitô hữu, là những người dấn thân cho một sứ vụ nào đó mà Hội Thánh mời gọi, là linh mục, tu sĩ nam nữ, hay chỉ là tông đồ giáo dân, ai rồi cũng phải sống hành trình và cuộc đời của mình với ý nghĩa đó. Đỉnh cao là sự hiến tế, với những hy sinh thầm lặng, có khi cám dỗ về sự hào nhoáng mà chúng ta khó bỏ qua cơ hội để khoe mình; có khi chúng ta lao vào một cuộc hành trình thiếu chuẩn bị với tâm thế sẵn sàng nên khi khó khăn, chống đối, bắt bớ, chúng ta bỡ ngỡ, bỏ cuộc, thoái lui, thất vọng; hay có khi chúng ta không dám thi hành sứ mạng một cách công khai, chính đáng. Cám dỗ về danh vọng, hào nhoáng trong sứ mạng của chúng ta cũng giống như yêu sách của bà mẹ những người con nhà Dêbêdê hôm nay. Nếu sống và hành trình của chúng ta còn đầy dẫy những yêu sách và luôn bị cám dỗ bởi hào nhoáng cũng như sự thiếu chuẩn bị đó, chúng ta khó thi hành sứ vụ cách trọn vẹn. Nếu giả như Chúa Giêsu cũng như thế, làm gì có thập giá và ơn cứu độ bằng cái chết hiến tế ấy. 

       Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn theo gương Chúa, sẵn sàng với sự hy sinh, sẵn sàng với thánh ý của Thiên Chúa, hầu luôn làm đẹp lòng Chúa. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường