Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 17-28: Chúa Giêsu muốn dạy các ông về cung cách của người lãnh đạo: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B


NGÀY 03/03/2021


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20: 17-28)

17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người,19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."
 
SUY NIỆM


Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe đã là lần thứ ba Chúa Giêsu mặc khải cho các Tông đồ biết ý định của Thiên Chúa dành cho Người: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy”. Thế nhưng, não trạng đi tìm vinh quang trần thế đã ăn sâu vào đầu óc cố hữu của các ông, khiến cả ba lần như một, các ông đều nghĩ đến vấn đề quyền hành, chức tước, bổng lộc. 

Chúng ta nhớ lại, sau lần đầu tiên nghe Chúa Giêsu loan báo về khổ nạn và thập giá, Phêrô lên tiếng can ngăn: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”, nghĩa là ông vẫn nghĩ Thầy của mình phải là Đấng Mêsia đến để chiến đấu và giành chiến thắng oanh liệt cho dân tộc Do Thái. Rồi sau lần thứ hai, các ông không phản ứng gì, nhưng lại âm thầm bàn tán với nhau xem sau khi Thầy đi rồi, giữa các ông ai là người lớn nhất. Và hôm nay, sau khi loan báo lần thứ ba, bà mẹ cùng với hai người con ông Dêbêđê đến xin Chúa Giêsu: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy”. Và rồi mười môn đệ còn lại cũng tức tối với hai người này. Nghĩa là họ cũng chẳng bận tâm gì mấy đến cuộc khổ nạn của Thầy, mà chỉ nghĩ đến địa vị, và sợ rằng hai anh em kia chọn được phần tốt hơn vì đã lên tiếng xin trước. Trước suy nghĩ hạn hẹp của các Tông đồ, Chúa Giêsu muốn dạy các ông về cung cách của người lãnh đạo: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”. Đây mới là cách hành xử đúng đắn của một nhà lãnh đạo chân chính, chỉ biết yêu thương và phục vụ cho người khác cách vô vị lợi, dù có khi phải chịu thiệt thòi cho chính bản thân mình.

Bài học Chúa Giêsu đưa ra đã quá rõ ràng, cụ thể. Và chính Người đã thi hành cách trọn vẹn để làm gương cho chúng ta: “Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Chúa Giêsu đã chọn con đường hèn hạ và tự nguyện trở thành tôi tớ. Người bị xúc phạm, bị hành hạ, và cuối cùng bị giết chết treo thân trên thập tự giá như một tội nhân ghê tởm. Chúa của chúng ta đã nếm trải tất cả chỉ vì yêu thương nhân loại tội lỗi. Còn chúng ta thì sao? 

Lạy Chúa, Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng con tự vấn lương tâm, liệu chúng con có đang thể hiện tình yêu thương và thực thi bác ái với anh em mình chưa? Hay chúng con vẫn đang tranh giành, xâu xé chức quyền? Xin cho chúng con biết bắt đầu việc duyệt xét này ngay trong những cộng đoàn hay những nhóm hội nhỏ nhất, nơi chúng con đang sống và phục vụ. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường